Jamf rondt overname van Wandera af

Wandera versterkt Jamf's leiderschap in Apple Enterprise Management

MINNEAPOLIS - 1 juli 2021 - Jamf (NASDAQ: JAMF), de standaard in Apple Enterprise Management, heeft vandaag aangekondigd dat het de overname van Wandera, leider in zero trust cloud security en toegang, heeft afgerond.

Dankzij deze overname kan Jamf IT- en beveiligingsteams helpen om apparaten, gegevens en toepassingen met vertrouwen te beschermen en tegelijkertijd de beoogde Apple-ervaring uit te breiden via het meest robuuste en schaalbare Apple Enterprise Management-platform op de markt.

'Ik ben zeer verheugd om de Apple-first en Apple-best unified cloud-beveiligingsmogelijkheden van Wandera in het Jamf platform op te nemen' zegt Dean Hager, CEO van Jamf. 'Wij geloven dat de manier waarop Wandera zijn oplossingen heeft gebouwd een aanzienlijk technisch voordeel biedt aan klanten en een superieure ervaring voor hun eindgebruikers – dit sluit direct aan bij ons doel om mensen te voorzien van technologie die hen op de eerste plaats zet.'

Geef werknemers op veilige wijze toegang tot de apparaten, apps en gegevens die ze nodig hebben om productief te zijn in een moderne wereld.

Voorbij zijn de dagen dat werknemers alleen vanuit een traditioneel netwerk verbinding maken met hun werkbronnen. In deze veranderende wereld is het voor organisaties belangrijker dan ooit om werknemers op afstand toegang te geven tot bedrijfsmiddelen en tegelijkertijd de organisatie veilig en beveiligd te houden. Met Jamf en Wandera kunnen organisaties ervoor zorgen dat alleen de juiste gebruikers op goedgekeurde apparaten toegang krijgen tot geautoriseerde bronnen.

Jamf en Wandera integreren beide met cloudidentiteitsproviders om veilige toegang tot bedrijfsmiddelen te garanderen. Terwijl Jamf Connect gebruikers in staat stelt om hun unieke identiteit en biometrische gegevens te gebruiken om toegang te krijgen tot hun Mac- en cloud-toepassingen, is Jamf Private Access een echte Zero Trust Network Access-oplossing die de oude voorwaardelijke toegang en VPN-technologie vervangt. Het zorgt ervoor dat nadat een gebruiker zich op zijn apparaat heeft geauthenticeerd, zakelijke verbindingen worden beveiligd terwijl niet-zakelijke toepassingen rechtstreeks naar het internet kunnen worden geleid, zodat de privacy van de eindgebruiker behouden blijft en de netwerkinfrastructuur wordt geoptimaliseerd. Voor het IT-team behoort het implementeren van servers, het beheren van certificaten en het configureren van IP-adressen voortaan tot het verleden.

Bescherm je gebruikers, apparaten en bedrijfsgegevens tegen kwaadaardige bedoelingen

Apple produceert een van de sterkste kant-en-klare beveiligde platforms die er zijn. Het Apple platform is echter een groeiend doelwit voor vastberaden aanvallers.

Jamf Protect helpt de eindpuntcompliance van Mac te handhaven, voorziet in antivirusbehoeften door macOS-malware te voorkomen, en detecteert en herstelt Mac-specifieke bedreigingen. Jamf Threat Defense beschermt iOS-eindpunten door mobiele detectie van bedreigingen en preventie van zero-day phishing met een eersteklas app voor meldingen en herstel. Samen vormen Jamf en Wandera een complete, speciaal gebouwde oplossing om Apple gebruikers te beschermen tegen kwaadwillende bedoelingen — en dat alles met behoud van de beoogde Apple eindgebruikerservaring.

Ervoor zorgen dat alle Apple apparaten altijd 'geschikt voor gebruik' zijn met automatische implementatie, configuratie, applicatiebeheer, het afdwingen van beleid en selfservice

Voor apparaatbeheer heb je meer dan alleen basisfuncties nodig. Van zero-touch implementatie tot inventarisatie en doorlopend beheer, Jamf geeft IT-teams de mogelijkheid om een apparaat te dropshippen dat speciaal voor het individu is geconfigureerd.

Wandera biedt een nieuw niveau van beheermogelijkheden. Het begrip 'beleid' gaat nog verder. Organisaties kunnen beleidsregels voor aanvaardbaar gebruik afdwingen om schaduw-IT te elimineren en riskante content te blokkeren. Daarnaast kan ook het gegevensverbruik worden beheersd met analyses in realtime en gedetaileerde rapportage.

'Hybride werken is een blijvertje, en steeds meer organisaties zoals de mijne zijn op zoek naar technologiepartners die ons in staat stellen bedrijfsgegevens te beveiligen en tegelijkertijd werknemers onderweg productief te laten zijn', aldus Gary Owen, IT Manager bij C-TEC. 'Wandera en Jamf willen alle aspecten van deze nieuwe hybride werkwereld beschermen - gegevens, zakelijke apps, apparaten en netwerken. Dankzij deze overname kan ik C-TEC een efficiëntere en veiligere ervaring bieden, zonder de productiviteit van het team te onderbreken of de veiligheid van de organisatie in gevaar te brengen.'

De transactie werd zoals verwacht afgerond tijdens Jamf's derde kwartaal in 2021 en was onderworpen aan de gebruikelijke afsluitvoorwaarden, waaronder de vereiste goedkeuringen van de Amerikaanse regelgevende instanties.


Over Jamf

Jamf, de standaard in Apple Enterprise Management, breidt de legendarische Apple ervaring waar mensen van houden uit naar bedrijven, scholen en overheidsorganisaties via zijn software en 's werelds grootste online community van IT-beheerders die zich uitsluitend op Apple richt, Jamf Nation. Ga voor meer informatie naar: www.jamf.com.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat 'toekomstgerichte verklaringen' in de zin van de 'safe harbor'-bepalingen van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verklaringen betreffende onze financiële vooruitzichten en marktpositionering. Toekomstgerichte verklaringen geven onze huidige verwachtingen en projecties weer met betrekking tot onze financiële toestand, bedrijfsresultaten, plannen, doelstellingen, toekomstige prestaties en activiteiten. Toekomstgerichte verklaringen zijn te herkennen aan het feit dat zij niet strikt betrekking hebben op historische of actuele feiten. Deze verklaringen kunnen woorden bevatten als 'anticiperen', 'schatten', 'verwachten', 'project', 'plannen', 'voornemen', 'geloven', 'kunnen', 'zullen', 'zouden', 'kunnen hebben', 'waarschijnlijk' en andere woorden en termen van gelijke strekking in verband met elke bespreking van de timing of de aard van toekomstige operationele of financiële prestaties of andere gebeurtenissen, verklaringen over de potentiële voordelen van de overname, productontwikkelingen en andere mogelijke of veronderstelde bedrijfsstrategieën, potentiële groeimogelijkheden, de potentiële klanten die de gecombineerde ondernemingen kunnen bedienen, potentiële nieuwe producten, de potentiële waardecreatie als gevolg van het gecombineerde aanbod en potentiële marktkansen. Alle toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de verwachte resultaten, waaronder het vermogen van Jamf en Wandera om de aangekondigde transactie af te ronden; het vermogen van Jamf om de potentiële voordelen van de overname van Wandera te realiseren; de mogelijkheid dat de afronding van de transactie wordt vertraagd; andere risico's in verband met de integratie door Jamf van de activiteiten, het team en de technologie van Wandera; de invloed op onze activiteiten en financiële situatie van de effecten van de huidige COVID-19 pandemie; de mogelijke invloed van ontevredenheid van klanten over Apple of andere negatieve gebeurtenissen die van invloed zijn op de diensten en apparaten van Apple, en het falen van bedrijven om Apple producten te accepteren; de mogelijk negatieve gevolgen van veranderingen in functies en functionaliteiten door Apple voor onze technische focus of productontwikkelingsinspanningen; veranderingen in onze voortdurende relatie met Apple; het feit dat wij geen partij zijn bij exclusieve overeenkomsten of regelingen met Apple; onze afhankelijkheid, gedeeltelijk, van kanaalpartners voor de verkoop en distributie van onze producten; de gevolgen van reputatieschade indien gebruikers onze producten zien als de oorzaak van defecte apparaten; ons vermogen om met succes nieuwe producten te ontwikkelen of bestaande producten aanzienlijk te verbeteren via onze inspanningen op het gebied van onderzoek en ontwikkeling; ons vermogen om nieuwe klanten te blijven aantrekken; ons vermogen om onze huidige klanten te behouden; ons vermogen om extra functionaliteit te verkopen aan onze huidige klanten; ons vermogen om de verbintenissen inzake het serviceniveau in het kader van onze abonnementsovereenkomsten na te komen; ons vermogen om de marktopportuniteit correct in te schatten en de marktgroei te voorspellen; risico's verbonden aan het niet voortzetten van onze recente groeipercentages; onze afhankelijkheid van een van onze producten voor een aanzienlijk deel van onze inkomsten; ons vermogen om ons bedrijf te schalen en onze kosten te beheren; ons vermogen om onze prijsmodellen te wijzigen, indien nodig om succesvol te concurreren; de impact van vertragingen of uitval van onze cloud-diensten als gevolg van storingen, capaciteitsbeperkingen of interferenties van datacenters van derden die onze cloud-diensten hosten, waaronder Amazon Web Services; ons vermogen om ons merk te behouden, te verbeteren en te beschermen; ons vermogen om onze bedrijfscultuur te behouden; het vermogen van Jamf Nation om te gedijen en te groeien als we ons bedrijf uitbreiden; de potentiële impact van onjuiste, onvolledige of misleidende inhoud die op Jamf Nation wordt geplaatst; ons vermogen om ondersteuning van hoge kwaliteit te bieden; risico's en onzekerheden in verband met potentiële overnames en afstotingen, waaronder, maar niet beperkt tot, verstoringen van de lopende activiteiten; afleiding van het management van de dagelijkse verantwoordelijkheden; nadelige gevolgen voor onze financiële toestand; falen van een overgenomen bedrijf om onze strategie te bevorderen; onzekerheid over synergieën; personeelskwesties; resulterende rechtszaken en kwesties die niet zijn geïdentificeerd in onderzoeksprocessen; ons vermogen om snel evoluerende technologische trends en de veranderende behoeften van onze klanten te voorspellen en erop in te spelen; ons vermogen om te concurreren met bestaande en nieuwe bedrijven; de impact van ongunstige algemene en sectorspecifieke economische en marktomstandigheden; de impact van verlagingen van de IT-uitgaven; ons vermogen om hooggekwalificeerd personeel aan te trekken en te behouden; risico's verbonden aan de concurrentie-uitdagingen van onze klanten; de impact van onze vaak lange en onvoorspelbare verkoopcyclus; ons vermogen om onze marketing- en verkoopcapaciteiten te ontwikkelen en uit te breiden; de risico's verbonden aan de verkoop aan nieuwe en bestaande zakelijke klanten; de risico's verbonden aan gratis proeven en andere inkomende, lead-generatie verkoopstrategieën; de risico's verbonden aan schadevergoedingsbepalingen in onze contracten; de beperkte ervaring van ons managementteam met het leiden van een beursgenoteerde onderneming; de impact van eventuele catastrofale gebeurtenissen; de impact van wereldwijde economische omstandigheden; risico's verbonden aan cyberveiligheid; de impact van echte of vermeende fouten, defecten of bugs in onze producten; de impact van onderbrekingen of prestatieproblemen verbonden aan onze technologie of infrastructuur; de impact van algemene verstoringen van gegevensoverdracht; risico's verbonden aan strenge en veranderende privacywetten, -voorschriften en -normen, en informatiebeveiligingsbeleid en contractuele verplichtingen met betrekking tot gegevensprivacy en -beveiliging; de risico's verbonden aan claims wegens inbreuk op intellectuele eigendom; onze afhankelijkheid van software van derden en licenties op intellectuele eigendom; ons vermogen om onze intellectuele eigendom en eigendomsrechten te beschermen; en de risico's verbonden aan ons gebruik van open source software in onze producten.

Aanvullende informatie over deze en andere factoren is te vinden in de deponeringen van de onderneming bij de Securities and Exchange Commission. Gezien deze factoren, en andere variabelen die de bedrijfsresultaten van Jamf kunnen beïnvloeden, mag u niet vertrouwen op toekomstgerichte verklaringen, niet aannemen dat financiële prestaties uit het verleden een betrouwbare indicator zijn voor toekomstige prestaties, of historische trends gebruiken om te anticiperen op resultaten of trends in toekomstige perioden. De toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht en op de bijbehorende teleconferentie hebben uitsluitend betrekking op gebeurtenissen op de datum van dit persbericht. Jamf neemt geen verplichting op zich om enige toekomstgerichte verklaring bij te werken of te herzien naar aanleiding van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, tenzij anderszins wettelijk vereist.

Contactpersoon media:

Rachel Nauen | media@jamf.com


Contact investeerders:

Jennifer Gaumond | ir@jamf.com

##