Privacy bij Jamf

Het waarborgen van privacy reikt verder dan het naleven van voorschriften. Het is een kwestie van vertrouwen.

Elke organisatie heeft de taak de privacy te waarborgen en dit heeft de beste kans van slagen als privacy integraal deel uitmaakt van de dagelijkse bedrijfsvoering. Privacy moet direct vanaf het begin worden meegenomen bij strategische besluitvorming, bedrijfsvoering en de ontwikkeling van toepassingen, en niet pas achteraf worden ingepast.

Jamf is doordrongen van het belang van privacy en bij elke beslissing wordt gegevensbescherming meegewogen.

Onze benadering van privacy
Ons privacybeleid geeft richting aan alles wat we doen en biedt ons de nodige handvatten om je gegevens te beschermen. We werken op basis van drie uitgangspunten:

  • Naleving - Privacywetten en -voorschriften naleven.
  • Vertrouwen - Het vertrouwen van klanten, partners en medewerkers waarborgen.
  • Cultuur - Privacy verankeren in de organisatie.

Privacybeleid
In ons Privacybeleid lees je welke gegevens we van je verzamelen, wat we ermee doen en hoe de gegevens worden gedeeld.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
De AVG is op 25 mei 2018 van kracht geworden. Deze verordening is in de plaats gekomen van de richtlijn gegevensbescherming 95/46/EC en heeft als doel de privacywetgeving in heel Europa te harmoniseren, de gegevensprivacy van alle EU-burgers te beschermen, en de omgang met privacy door organisaties in heel de EU opnieuw vorm te geven. De wetgeving geldt voor alle organisaties die persoonsgegevens verwerken van personen die in de EU woonachtig zijn, ongeacht de locatie waar de organisatie zich bevindt.

Jamf wil voor al zijn activiteiten wereldwijd aan de vereisten van de AVG voldoen, en houdt bij de ontwikkeling van zijn producten rekening met de AVG, zodat klanten aan de geldende privacyvereisten kunnen voldoen.

Privacy Shield
Jamf is gecertificeerd conform de EU-U.S. en Swiss-U.S. Privacy Shield. Bekijk hier onze Privacy Shield-certificering.

Gegevensverwerkingsovereenkomsten
Gegevensverwerkingsovereenkomsten moeten waarborgen dat voldoende technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen ter bescherming van de overdracht naar de Verenigde Staten van persoonsgegevens die zijn verkregen van burgers in de Europese Unie. Een gegevensverwerkingsovereenkomst kan noodzakelijk zijn voor klanten (als verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens) die hun gegevens laten hosten door Jamf en op wie de AVG van toepassing is.

Neem contact met ons op via privacy@jamf.com als je meer wilt weten over de manier waarop klanten kunnen deelnemen aan de gegevensverwerkingsovereenkomst van Jamf voor klanten.

Communicatie
Elke marketing-e-mail die we versturen, bevat afmeldinstructies voor mailings van Jamf. Je kunt je ook hier afmelden.

Beveiliging
Ga naar de pagina over beveiliging voor meer informatie over beveiliging en gegevensbescherming bij Jamf.

Contact opnemen
Je kunt te allen tijde contact met ons opnemen voor:

  • Het inzien van de gegevens die Jamf van je heeft.
  • Het corrigeren van gegevens die Jamf van je heeft.
  • Het indienen van een verzoek om verwijdering van gegevens die Jamf van je heeft.

Als je vragen of klachten hebt met betrekking tot het Privacybeleid of de werkwijze van Jamf, kan je contact opnemen via de volgende contactgegevens:

Privacy Compliance
JAMF Software, LLC
100 Washington Avenue South
Suite 1100
Minneapolis, MN 55401
privacy@jamf.com