Privacybeleid voor JAMF Software, LLC

JAMF Software, LLC hecht groot belang aan jouw privacy. Om die reden hebben we dit Privacybeleid ontwikkeld, waarin wordt uiteengezet hoe we je gegevens verzamelen, gebruiken, bekendmaken, doorgeven en bewaren. Neem het beleid goed door en neem contact met ons op als je nog vragen hebt.

1. Overzicht

JAMF Software, LLC en zijn dochterondernemingen (hierna gezamenlijk aangeduid als ‘Jamf’) doen hun uiterste best om de privacy van je persoonsgegevens te beschermen. In dit Privacybeleid wordt uiteengezet welke maatregelen wij hebben getroffen voor een zorgvuldige omgang met gegevens. Dit Privacybeleid heeft betrekking op het gebruik door Jamf van persoonsgegevens die we in het kader van onze reguliere bedrijfsvoering verzamelen, wanneer je de websites of apps van ons bedrijf gebruikt, wanneer je onze software en gehoste services gebruikt en wanneer je anderszins interactie met ons hebt, ook wanneer je evenementen bijwoont die worden georganiseerd of bijgewoond door Jamf, en wanneer je contact met ons opneemt via onze externe partners voor klantenservice (gezamenlijk aangeduid als de ‘Services’). De verplichtingen van Jamf ten opzichte van onze klanten bij het verwerken van persoonsgegevens met betrekking tot het gebruik van onze producten en services zijn vastgelegd in onze klantovereenkomsten die te vinden zijn in het Trust Center.

Naast de manier waarop we je gegevens verzamelen, gebruiken, bekendmaken, doorgeven en bewaren, worden in dit document ook ons doel en de wettelijke grondslag uiteengezet voor het verwerken van je persoonsgegevens, alsmede je rechten in dit verband. Onze juridische grondslag voor het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens is afhankelijk van de persoonsgegevens die het betreft en de specifieke context waarin we deze gegevens verzamelen. In de meeste gevallen geldt als grondslag dat de verwerking: (i) noodzakelijk is voor het legitieme doel van onze onderlinge zakelijke transacties, met inbegrip van direct marketing, voor zover die belangen niet teniet worden gedaan door jouw rechten en belangen, of (ii) noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van een overeenkomst met jou. In die gevallen waar verwerking van gegevens afhankelijk is van jouw toestemming, vermelden we het doel van de gegevensverwerking en verschaffen we relevante informatie om de verwerking eerlijk en transparant te maken. Als je ons toestemming hebt gegeven om je gegevens voor een bepaald doel gebruiken, heb je te allen tijde het recht om van gedachten te veranderen. Houd er wel rekening mee dat dit geen gevolgen heeft voor gegevensverwerking die al heeft plaatsgevonden.

Als je inwoner bent van Californië, zie dan Sectie P (Bijlage Californië) voor aanvullende details over de manier waarop Jamf omgaat met je persoonsgegevens.

Onze Services zijn niet gericht op personen onder de 16 jaar, en Jamf vraagt niet bewust naar gegevens van personen jonger dan 16 jaar en verzamelt die gegevens niet. Als je ouder of voogd bent en vindt dat we mogelijk gegevens over een kind hebben verzameld, neem dan contact met ons op via privacy@jamf.com.

2. Gegevensverzameling en -bronnen

Afhankelijk van de context waarbinnen je interactie met ons hebt, kan Jamf de volgende gegevens verzamelen of ontvangen:

 • Account- en profielgegevens: Deze gegevens omvatten gegevens die je verschaft wanneer je een account aanmaakt bij onze Services, een proefversie aanvraagt, contact opneemt met support, je aanmeldt voor events en enquêtes invult, en kan betreffen: je naam, gebruikersnaam, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam, staat, land, LinkedIn-URL, Twitter-URL, GitHub-URL en je foto.
 • Servicegegevens: Wanneer je onze Services gebruikt, ontvangen we gegevens die ontstaan door je gebruik van de Services, hetzij ingevoerd door jou, of door anderen die de Services gebruiken, of uit de infrastructuur van de Services zelf. Deze gegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot je naam, gebruikersnaam, bedrijf/organisatie, adres van bedrijf/organisatie, e-mailadres, telefoonnummer, IP-adres, MAC-adres, breedtegraad, lengtegraad, AppleCare-ID, Apple ID, apparaatnaam/apparaatnamen, apparaat-ID('s) en adreslijst-ID of andere gegevens die je in het kader van de Services verstrekt. De verzamelde informatie wordt tot een minimum beperkt en is afhankelijk van het gebruiksscenario en het gebruikte platform.
 • Prestatie- en gebruiksgegevens: We kunnen statistische, gebruiks-, configuratie- en prestatiegegevens van de Services verzamelen om de prestaties, integriteit en stabiliteit van de Services te monitoren; om technische of beveiligingsproblemen op te lossen of te voorkomen; om ondersteunende Services te verlenen; en om de Services te verbeteren. Ook kunnen we deze gegevens gebruiken en bekendmaken voor om het even welk doel, onder de voorwaarde dat dergelijke gegevens eerst van identiteitsgegevens zijn ontdaan, zijn geanonimiseerd en zijn geaggregeerd.
 • Betalingsgegevens: We werken samen met externe partners voor de verwerking van betalingen die aan ons worden verricht. In verband met de verwerking van dergelijke betalingen bewaren we geen persoonsgegevens of financiële gegevens zoals creditcardnummers. In plaats daarvan worden al deze gegevens rechtstreeks aan onze externe partners verstrekt en het gebruik van je persoonsgegevens door deze partners is onderworpen aan hun privacybeleid. Het privacybeleid van onze huidige externe betalingsverwerkers is te raadplegen op https://stripe.com/us/privacy, https://home.bluesnap.com/privacy-policy/ en https://www.cleverbridge.com/corporate/privacy-policy/.
 • Gegevens van derden: We ontvangen gegevens van externe partners zoals de contactgegevens van potentiële klanten en sales-leads. Daarnaast verzamelen we gegevens uit openbare databases of andere gegevens die je mogelijk openbaar hebt gemaakt, zoals gegevens die zijn geplaatst op professionele netwerken en social media.
 • Locatiegegevens: Met een aantal van onze toepassingen verzamelen we algemene locatiegegevens op basis van IP-adres. Deze gegevens worden gebruikt om de services die aan je worden verleend, op maat aan te bieden, bijvoorbeeld op locatie gebaseerde gegevens van specifieke beheerde apparaten. Locatiegegevens kunnen alleen worden bekeken door de eindgebruiker. Locatiegegevens worden door ons niet gebruikt, bekendgemaakt of verkocht ten behoeve van gerichte marketing of reclame.
 • Automatisch verzamelde gegevens: Wanneer je toegang krijgt tot Services, kunnen we gegevens verzamelen over je betrokkenheid op onze bedrijfswebsites, content die je hebt verstrekt tijdens chatinteracties met onze externe partners, forums en formulieren, en technologie voor de gebruikerservaring en het opnieuw afspelen van sessies, indien van toepassing, om te begrijpen hoe je met onze websites of apps omgaat.
 • Gegevens van kinderen: Onze klanten omvatten onderwijsinstellingen die de Service-gegevens beheren die aan ons worden verstrekt. Deze klanten, bestaande uit onderwijsinstellingen, kunnen ons Service-gegevens verstrekken met betrekking tot apparaten die worden gebruikt door leerlingen jonger dan 16 jaar, inclusief, maar niet beperkt tot, apparaatnaam (-namen) en apparaat-ID(’s).
 • Overige gegevens: We kunnen demografische gegevens verzamelen, zoals geografische locatie, om ons te helpen trends te analyseren en onze aanbiedingen af te stemmen op specifieke gebruikerssegmenten.

3. Gebruik van verzamelde gegevens

We kunnen de gegevens die we automatisch verzamelen, of verzamelen wanneer je gebruikmaakt van onze Services, gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Om het doel te realiseren waarvoor de gegevens oorspronkelijk zijn verzameld of ontvangen.
 • Om onze producten en services te leveren, te realiseren en te onderhouden en te verbeteren.
 • Om je vragen te beantwoorden en support te bieden.
 • Om transacties te verwerken en voltooien, en je aanverwante gegevens te sturen.
 • Om onze producten en services in de markt te zetten en te verkopen. Als we dat doen, zullen we voldoen aan de relevante vereisten voor aanmelden of afmelden met betrekking tot het verzenden van dergelijke communicatie.
 • Om de prestaties, betrouwbaarheid en stabiliteit van de Services te controleren.
 • Om technische of beveiligingsproblemen op te lossen of te voorkomen.
 • Om te voldoen aan wetten en voorschriften die van toepassing zijn op ons of derde partijen waarmee we samenwerken, en om te voldoen aan verzoeken van regelgevende instanties, wetshandhaving en andere openbare en overheidsinstanties.
 • Jamf verkoopt of verhuurt geen informatie aan derden en we delen geen informatie met derden, behoudens het bepaalde in dit Privacybeleid.
 • Jamf kan de informatie die we van je verzamelen aanvullen met extra gegevens om ons begrip van ons gebruikersbestand te vergroten en onze Services te verbeteren.
 • Jamf maakt gebruik van marketingautomatiseringstools die worden aangeboden door externe partners om onze communicatie te stroomlijnen en gerichte content of promoties te leveren op basis van je interesses en interacties met ons platform.
 • Jamf kan je ervaring personaliseren door gegevens te gebruiken om aanbevelingen, content of features aan te passen zodat deze beter aansluiten bij jouw voorkeuren.

4. Cookies en soortgelijke technologie

Jamf en onze externe partners, waaronder bedrijven die actief zijn op het gebied van reclame en analyses, maken gebruik van cookies en soortgelijke technologie om onze websites en toepassingen te laten functioneren, en meer te weten te komen over onze gebruikers en hun mogelijke interesses, en ook om gegevens te verzamelen over hun bezoek aan en interactie met een website of toepassing.

Gebruik van cookies. We kunnen verschillende soorten gegevens verzamelen, zoals het punt waar je onze websites binnenkomt en weer verlaat (bijvoorbeeld verwijzende URL’s of domeinnamen), cijfers over de hoeveelheid websiteverkeer (traffic), besturingssysteem en type browser (gezamenlijk aangeduid als ‘Trafficgegevens’). Trafficgegevens zijn anonieme gegevens die niet naar jou persoonlijk herleidbaar zijn, maar wel nuttig zijn voor marketingdoeleinden of het verbeteren van je ervaring op de websites. Daarnaast wordt, wanneer je pagina's opvraagt op onze websites, je IP-adres automatisch geregistreerd op onze servers. Afhankelijk van de cookie kan deze vervallen aan het einde van je browsersessie of op je computer aanwezig blijven (of ‘persisteren’) tot aan de vervaldatum die in de cookie is vastgelegd.

Cookies beheren of wijzigen. Als je een cookie accepteert, kun je deze ook op elk gewenst moment weer verwijderen (bijvoorbeeld op het moment dat je onze website verlaat) via je webbrowser. Als je geen cookies wilt ontvangen, of in het algemeen wilt instellen in welke gevallen je cookies accepteert, kun je je browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat je een melding krijgt zodra er een cookie op je computer wordt geplaatst. Als je ervoor kiest cookies te weigeren, kun je mogelijk geen gebruik maken van bepaalde voorzieningen of functionaliteit van onze Services voor zover die vereisen dat je webbrowser cookies accepteert. Je kunt ook opt-out-tools gebruiken van externe partners, of van de Digital Advertising Alliance (http://www.aboutads.info/choices), de internetreclamebranche in de EU (http://www.youronlinechoices.eu), of soortgelijke instanties. Wanneer nodig vraagt Jamf eerst om toestemming voordat cookies worden gebruikt.

Analyses. Jamf maakt gebruik van analytische diensten die worden geleverd door Google om onze Services te bewaken, zoals Firebase, Google Analytics for Firebase en Crashlytics. Meer informatie over de verschillende typen analysegegevens die worden verzameld, de manier waarop die gegevens worden verwerkt en de manier waarop je je kunt afmelden voor bepaalde features, is te vinden op www.google.com/policies/privacy/partners/.

Do Not Track-signalen. Jamf Services reageren niet op Do Not Track-signalen.

5. Delen van persoonsgegevens en verantwoordingsplicht voor verdere doorgifte

Jamf kan soms externe zakenpartners, aanbieders of subverwerkers inschakelen voor het uitvoeren van taken zoals het verzenden van post en e-mail, het verwijderen van dubbele gegevens uit klantenlijsten, het analyseren van gegevens, het bieden van marketingassistentie, gegevensopslag, het verwerken van creditcardbetalingen, het leveren van zoekresultaten en links (inclusief betaalde vermeldingen en links), en het verzorgen van klantenservice. Dergelijke bedrijven mogen je gegevens uitsluitend gebruiken voor doeleinden die vereist zijn voor het uitvoeren van hun taken. Daarnaast kan Jamf je gegevens, zonder jouw toestemming vooraf, delen in het geval van een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture of overdracht van activa. Wanneer gegevens worden gedeeld, waarborgt Jamf dat de derden die de gegevens ontvangen, verplicht zijn ten minste dezelfde privacybescherming te bieden zoals in dit beleid aangegeven. In het geval dat Jamf gegevens doorgeeft buiten een plaatselijk rechtsgebied, gebeurt dit uitsluitend onder voldoende waarborgen en in overeenstemming met toepasselijke wetten en normen.

Jamf kan je gegevens delen als we ervan overtuigd zijn dat dit noodzakelijk is om: (i) de rechten of eigendommen van Jamf te beschermen en verdedigen; (ii) dit Privacybeleid of de toegangsvoorwaarden en gebruiksovereenkomst van de Services af te dwingen; (iii) deel te nemen aan een geschillenregeling overeenkomstig dit Privacybeleid; (iv) de belangen te beschermen van andere gebruikers van de Services of iemand anders; of (v) de Services of apparatuur waar nodig te doen werken of hieraan onderhoud en reparaties te verrichten teneinde je van de Services te voorzien.

Jamf kan mogelijk worden verplicht de gegevens van personen bekend te maken ten gevolge van een wettelijk verzoek door openbare autoriteiten, bijvoorbeeld om aan vereisten te voldoen in het kader van de nationale veiligheid of wetshandhaving. Als Jamf een verzoek ontvangt om gegevens over een persoon, zal Jamf (tenzij dit wettelijk verboden is) de betreffende persoon of de klant zo snel als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte stellen en redelijke acties ondernemen om een dergelijk verzoek af te handelen of te assisteren bij de afhandeling ervan.

Jamf blijft aansprakelijk conform de geldende wetgeving en relevante contractverplichtingen voor diens subverwerkers, indien zij jouw gegevens verwerken op een manier die niet strookt met de geldende wetgeving en contractverplichtingen, tenzij Jamf bewijst niet verantwoordelijk te zijn voor de gebeurtenis waardoor de schending is ontstaan.

6. Rechten van ouders en privacy van kinderen

Sommige van onze Services worden gebruikt door onderwijsinstellingen die kinderen bedienen. ‘Kinderen’ zijn personen onder de leeftijd van 16 jaar (of onder de wettelijke meerderjarigheidsleeftijd zoals voorgeschreven door de wetten van het rechtsgebied waarin zij woonachtig zijn). Jamf zet zich in voor de bescherming van de privacy van kinderen die onze Services gebruiken. Wij hebben de Student Privacy Pledge ondertekend om onze toewijding aan ouders, onderwijzers en scholen te tonen. Ga naar https://studentprivacypledge.org voor meer informatie.

 • We zullen NIET bewust persoonsgegevens van kinderen onder de 16 jaar verzamelen, gebruiken of verspreiden zonder voorafgaande toestemming van een ouder en/of voogd of de onderwijsinstelling die onze Services gebruikt.
 • Jamf zal nooit bewust om persoonlijk identificeerbare gegevens vragen van iemand onder de 16 jaar.
 • Gegevens van kinderen die worden verwerkt, zijn uiteengezet in Sectie B.
 • We delen gegevens van kinderen alleen met ouders, voogden, onderwijzers of andere geautoriseerde derden wanneer deze zijn verkregen tijdens het leveren van onze Services aan onderwijsinstellingen die kinderen bedienen. We verstrekken alleen persoonsgegevens indien toegestaan en/of vereist door de wet en tijdens het verlenen van onze Services en zoals vereist of toegestaan door de contractuele verplichtingen die verbonden zijn aan onze Services.
 • Jamf zal geen Services aanbieden waarbij bewust aan kinderen jonger dan 16 jaar wordt gevraagd om meer gegevens te verstrekken dan nodig is om ervoor te zorgen dat de features van de Jamf-apps werken zoals bedoeld, met inbegrip van educatieve doeleinden.

7. Internationale gegevensoverdracht

Je persoonlijke informatie kan worden overgedragen naar, en verwerkt in, andere landen dan het land waar je woonachtig bent. Deze landen hebben mogelijk andere gegevensbeschermings- en privacyregels dan de regels die gelden in je eigen land. Jamf draagt uitsluitend persoonlijke informatie naar een ander land over overeenkomstig de geldende gegevensbeschermings- en privacyregels, vooropgesteld dat er sprake is van juridisch adequate beschermingsmaatregelen voor de persoonsgegevens. Een overzicht van de wereldwijd gevestigde kantoren van Jamf is hier te vinden.

Als je inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (‘EER’) en je persoonsgegevens worden overgedragen naar buiten de EER, zullen we:

 • Deze verwerken in een regio waarvan de Europese Commissie heeft vastgesteld dat er een adequaat niveau van bescherming van persoonsgegevens geldt, of
 • Anderszins passende veiligheidsmaatregelen treffen om je persoonsgegevens te beschermen, waaronder het gebruik van EER-modelcontractbepalingen (‘EER-SCC’) of een ander door de Europese Commissie goedgekeurd wettig overdrachtsmechanisme.

Als je inwoner bent van het Verenigd Koninkrijk (‘VK’) en je persoonsgegevens worden overgedragen naar buiten het VK, zullen we:

 • Deze verwerken in een regio waarvan het Information Commissioner's Office (‘ICO’) heeft vastgesteld dat er een adequaat niveau van bescherming van persoonsgegevens geldt, of
 • Anderszins passende veiligheidsmaatregelen treffen om je persoonsgegevens te beschermen, waaronder het bijvoegen van het VK-addendum bij de EER-SCC of een ander door het Information Commissioner's Office goedgekeurd wettig overdrachtsmechanisme.

Als je inwoner bent van Zwitserland en je persoonsgegevens worden overgedragen naar buiten Zwitserland, zullen we:

 • Deze verwerken in een regio waarvan de Zwitserse overheid heeft vastgesteld dat er een adequaat niveau van bescherming van persoonsgegevens geldt, of
 • Anderszins passende veiligheidsmaatregelen treffen om je persoonsgegevens te beschermen, waaronder het gebruik van de EER-SCC, met inachtneming van wijzigingen en amendementen zoals voorgeschreven door de Swiss Federal Data Protection and Information Commissioner (‘SFDPIC’).

Om de inspanningen op het gebied van privacy verder te onderstrepen, voldoet Jamf, naast de hierboven beschreven overdrachtsmechanismen, voorts aan het EU-VS Data Privacy Framework (‘EU-VS DPF’), de VK-uitbreiding van het EU-VS DPF en het Zwitsers-VS Data Privacy Framework (‘Zwitsers-VS DPF’) zoals uiteengezet door het Amerikaanse ministerie van Handel. Jamf heeft tegenover het Amerikaanse ministerie van Handel verklaard dat het bedrijf de principes van het EU-VS Data Privacy Framework ‘EU-VS DPF-principes’) naleeft met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die worden ontvangen vanuit de Europese Unie in overeenstemming met het EU-VS DPF, en vanuit het Verenigd Koninkrijk (en Gibraltar) in overeenstemming met de VK-uitbreiding van het EU-VS DPF. Jamf heeft tegenover het Amerikaanse ministerie van Handel verklaard dat het bedrijf de principes van het Zwitsers-VS Data Privacy Framework (‘Zwitsers-VS DPF-principes’) naleeft met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens vanuit Zwitserland in overeenstemming met het Zwitsers-VS DPF. Voorts leeft ook het aan Jamf gelieerde Amerikaanse bedrijf Wandera, Inc. de EU-VS DPF-principes na, waaronder, voor zover van toepassing krachtens de VK-uitbreiding van het EU-VS DPF en de Zwitsers-VS DPF-principes. Indien er sprake is van een conflict tussen de bepalingen in dit privacybeleid en de EU-VS DPF-principes, de VK-uitbreiding van het EU-VS DPF en/of de Zwitsers-VS DPF-principes, zijn de relevante DPF-principes van toepassing. Op https://www.dataprivacyframework.gov/ vind je meer informatie over het Data Privacy Framework-programma (‘DPF’) en kun je onze certificering bekijken. Daarnaast zet onze organisatie zich in voor samenwerking met de relevante Europese dienst(en) voor gegevensbescherming (‘DPA’) (oftewel de EU-DPA’s, en, voor zover van toepassing de Information Commissioner’s Office van het Verenigd Koninkrijk en de Gibraltar Regulatory Authority en de Swiss Federal Data Protection and Information Commissioner) en volgt onze organisatie de adviezen van deze instantie(s) met betrekking tot personeelsgegevens. De privacykennisgeving voor werknemers van Jamf is hier beschikbaar Privacyverklaring voor werknemers. In overeenstemming met de principes van het EU-VS en het Zwitsers-VS DPF en de VK-uitbreiding van het EU-VS DPF, verplicht Jamf zich ertoe klachten met betrekking tot DPF-principes aangaande onze verzameling van jouw persoonsgegevens op te lossen. Particulieren uit de Europese Unie, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk met verzoeken of klachten aangaande onze verwerking van persoonsgegevens die zijn ontvangen in overeenstemming met het EU-VS DPF, de VK-uitbreiding van het EU-VS DPF en het Zwitsers-VS DPF moeten eerst contact met ons opnemen via Sectie R hieronder.

In overeenstemming met het EU-VS DPF, de VK-uitbreiding van het EU-VS DPF en het Zwitsers-VS DPF, verplicht Jamf zich ertoe niet-opgeloste privacyklachten aangaande onze verwerking van persoonsgegevens die zijn ontvangen in overeenstemming met het EU-VS DPF, de VK-uitbreiding van het EU-VS DPF en het Zwitsers-VS DPF door te verwijzen naar een onafhankelijk geschillenbeslechtingsmechanisme, Data Privacy Framework Services, geëxploiteerd door BBB National Programs, dat gevestigd is in de Verenigde Staten. Als je geen tijdige bevestiging van je klacht aangaande de DPF-principes hebt ontvangen, of als je klacht aangaande de DPF-principes niet naar tevredenheid is opgelost, kun je https://bbbprograms.org/programs/all-programs/dpf-consumers/ProcessForConsumers bezoeken voor meer informatie en om een klacht in te dienen. De diensten van BBB National Programs worden kosteloos aan je aangeboden.

Onder bepaalde omstandigheden kun je een beroep doen op bindende arbitrage voor bepaalde resterende vorderingen met betrekking tot gegevens die vallen onder het EU-VS DPF, de VK-uitbreiding van het EU-VS DPF en het Zwitsers-VS DPF. Doel van deze optie is het bieden, naar keuze, van een snel, onafhankelijk en billijk mechanisme voor het oplossen van eventuele geclaimde overtredingen van de principes van het EU-VS DPF, de VK-uitbreiding van het EU-VS DPF of het Zwitsers-VS DPF die niet zijn opgelost door een van de andere mechanismen waarin het EU-VS DPF, de VK-uitbreiding of het Zwitsers-VS DPF voorziet. Voor aanvullende informatie over bindende arbitrage, raadpleeg je Bijlage I van de EU-VS DPF-principes, die hier te vinden is https://www.dataprivacyframework.gov/s/article/ANNEX-I-introduction-dpf?tabset-35584=2.

8. Bescherming en anonimisering van gegevens

Met het oog op de risico’s die een rol spelen bij de verwerking, de aard van de verwerkte gegevens en om verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging te voorkomen en tegelijkertijd de nauwkeurigheid van gegevens te behouden, heeft Jamf passende fysieke, elektronische en beheerstechnische beleidsmaatregelen en procedures ingesteld om de door Jamf verzamelde gegevens veilig te stellen. Alle financiële transacties worden versleuteld middels SSL-technologie. De veiligheid en beveiliging van je informatie is evenwel ook van jou afhankelijk. Indien je een gebruikersnaam en wachtwoord hebt gekozen of door ons toegewezen hebt gekregen voor toegang tot bepaalde delen van de Services, ben jij verantwoordelijk voor de geheimhouding van de gebruikersnaam en het wachtwoord. Hoewel we ons uiterste best doen om de informatie te beschermen, kunnen we de veiligheid van je informatie niet garanderen.

Waar we geanonimiseerde gegevens onderhouden of gebruiken, zullen we de geanonimiseerde gegevens alleen op een geanonimiseerde manier blijven onderhouden en gebruiken en zullen we niet proberen de gegevens te re-identificeren.

Meer informatie over de manier waarop we gegevens beschermen is te vinden op Trust Center.

9. Bewaarbeleid

Jamf bewaart je gegevens (inclusief je gevoelige gegevens) in een identificeerbare vorm gedurende de periode die nodig of toegestaan is in het licht van het doel waarvoor de gegevens werden verzameld. De criteria die worden gebruikt om onze bewaarperiodes te bepalen, omvatten:

 • De duur van de periode waarin we een voortdurende relatie met je hebben en Services aan je leveren, bijvoorbeeld zolang je een account bij ons hebt of onze Services gebruikt, en de periode daarna waarin we mogelijk een legitieme behoefte hebben om naar je gegevens te verwijzen om problemen af te handelen die zich kunnen voordoen;
 • Wanneer er een wettelijke verplichting is waaraan wij onderworpen zijn (bepaalde wetten kunnen bijvoorbeeld vereisen dat wij gedurende een bepaalde periode records van je transacties bewaren voordat we ze kunnen verwijderen); en
 • Wanneer bewaren passend is gezien onze juridische positie, zoals met betrekking tot toepasselijke verjaringstermijnen, juridische procedures of onderzoeken door regelgevende instanties.

10. Overige beperkingen ten aanzien van je privacy

De Services kunnen hyperlinks bevatten naar andere niet-Jamf-websites. Jamf is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van deze websites. Jamf heeft geen controle over het gebruik van deze websites en het is raadzaam voorzichtig te zijn als je besluit gegevens aan deze websites te verstrekken.

10. Keuzemogelijkheden

We streven ernaar je voldoende keuzemogelijkheden te bieden ten aanzien van de gegevens die je aan ons verstrekt. Je kunt er altijd voor kiezen bepaalde gegevens niet met ons te delen. Als je er echter voor kiest om geen gegevens vrij te geven, kan deze keuze invloed hebben op de functionaliteit of het gebruik van de producten of Services van Jamf voorkomen. Je hebt te allen tijde het recht je af te melden voor marketingmails van Jamf door een e-mail te sturen naar privacy@jamf.com, door je af te melden via de afmeldlink in een e-mail, of door je hier af te melden. We proberen zo snel als redelijkerwijs haalbaar is aan je verzoek(en) te voldoen. Mocht je ervoor kiezen geen marketingmails meer van ons te ontvangen, dan kunnen wij je echter nog wel berichten sturen met betrekking tot belangrijke operationele of administratieve zaken.

11. Wettelijke naleving

We kunnen je gegevens openbaar maken in reactie op geldige juridische verzoeken of gerechtelijke bevelen, waarbij we voldoen aan dagvaardingen, bevelen en andere wettelijke procedures zoals vereist. Dit wordt uitsluitend gedaan om rechten te beschermen, te voldoen aan wettelijke verplichtingen, of te reageren op rechtmatige verzoeken, en om illegale activiteiten, fraude of mogelijke schade te voorkomen. Als Jamf verzoeken van een overheidsinstantie ontvangt, zal het bedrijf (tenzij dit wettelijk verboden is) de klant zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen. We zullen samenwerken met wetshandhavingsinstanties en autoriteiten binnen de grenzen van de toepasselijke wetten en regelgeving, terwijl we de bescherming van je privacy vooropstellen.

12. Privacyverzoeken

Als je toegang wilt aanvragen tot je persoonsgegevens of deze wilt corrigeren, bijwerken, wissen, beperken of verwijderen, bezwaar wilt maken tegen of wilt afzien van de verwerking van je persoonsgegevens, of een kopie van je persoonsgegevens wilt ontvangen om deze door te geven aan een ander bedrijf (voor zover deze rechten door de toepasselijke wetgeving aan je zijn toegekend), kun je contact met ons opnemen via Sectie R hieronder of door hier een Data Subject Access Request (verzoek om inzage in persoonsgegevens; DSAR) in te dienen.

Om je privacy en veiligheid te waarborgen, kan Jamf ook redelijke stappen ondernemen om je identiteit te controleren alvorens op DSAR’s te reageren.

Jamf verwerkt bepaalde persoonsgegevens uitsluitend namens zijn klanten gedurende het leveren van Services. Deze persoonsgegevens worden verwerkt om de zakelijke doelstellingen te bereiken van de klant aan wie de Services worden geleverd, en vaak zal Jamf geen directe relatie hebben met de persoon op wie deze persoonsgegevens betrekking hebben. In deze gevallen adviseert Jamf om voor eventuele vragen aangaande de gegevensprivacy allereerst contact op te nemen met de organisatie aan wie je persoonsgegevens oorspronkelijk zijn geleverd. De organisatie kan contact opnemen met Jamf indien escalatie van je vraag noodzakelijk is.

13. Regelgevend toezicht

Voor dit Privacybeleid, de bijbehorende inhoud en de naleving door Jamf van het EU-VS DPF, de VK-uitbreiding van de EU-VS DPF en het Zwitsers-VS DPF is Jamf onderworpen aan de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de Federal Trade Commission (‘FTC’). In het geval dat Jamf wordt onderworpen aan een FTC- of gerechtelijk bevel vanwege het niet naleven van dit beleid, de geldende privacywetgeving, het EU-VS en het Zwitsers-VS DPF of de VK-uitbreiding van het EU-VS DPF, maakt Jamf alle relevante informatie openbaar uit de compliance- of beoordelingsrapporten die bij de FTC zijn ingediend, voor zover dit in overeenstemming is met de vertrouwelijkheidsvereisten.

 • Meldingen van gegevenslekken

Als we op de hoogte worden gebracht van een gegevenslek of beveiligingsincident waarbij jouw persoonsgegevens worden onthuld, zal Jamf je op de hoogte stellen zoals vereist door de toepasselijke wetgeving. Onze melding bevat details van het gegevenslek, corrigerende maatregelen en contactinformatie voor verdere hulp. Ons beheerproces voor inbreuken op de informatiebeveiliging is hier te vinden.

14. Bijlage Californië - Voor inwoners van Californië

Deze Bijlage Californië is van toepassing op inwoners van Californië en vormt een aanvulling op de hierboven verstrekte informatie in het Privacybeleid. Deze bijlage is niet van toepassing op onze werknemers of ander personeel, aangezien de persoonsgegevens die we over deze personen verzamelen betrekking hebben op hun huidige, voormalige of potentiële dienstverband bij Jamf.

Categorieën verzamelde persoonsgegevens en bronnen

In de afgelopen 12 maanden heeft Jamf de volgende categorieën persoonsgegevens verzameld over consumenten in Californië. We kunnen deze persoonsgegevens rechtstreeks verzamelen van jou, van derden en van je interacties met onze Services. Zoals gedefinieerd door de California Consumer Privacy Act, zoals gewijzigd door de California Privacy Rights Act (samen de ‘CCPA’), zijn de categorieën persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens zoals gedefinieerd in de wet op de klantenregistratie in Californië, zoals naam, contactgegevens (adres, telefoonnummer, e-mail) en werkgerelateerde informatie, zoals huidige werkgever.
 • Eigenschappen van beschermde classificaties volgens de wetgeving van Californië of federale wetgeving, zoals primaire taal.
 • Commerciële informatie, zoals aankoopgeschiedenis en transactiegegevens.
 • Informatie over internet- of netwerkactiviteit, zoals browsegeschiedenis, online ID’s, zoekgeschiedenis en interacties met onze online eigendommen of advertenties.
 • Geolocatiegegevens als bij benadering afgeleide locatie op basis van IP-adres.
 • Audio-, elektronische, visuele en soortgelijke informatie, zoals foto’s en gespreks- of video-opnamen.

Doelen van het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonsgegevens

Jamf verzamelt de bovengenoemde categorieën persoonsgegevens voor zakelijke en operationele doeleinden, marketing- en commerciële doeleinden, beveiligingsdoeleinden en juridische en nalevingsdoeleinden, zoals hierboven verder beschreven in Sectie C. We delen elke categorie met onze dienstverleners, gelieerde bedrijven, externe partners die services leveren zoals gegevensanalyse, gegevensopslag, betalingsverwerking en klantenservice, vertrouwde zakelijke partners en overheidsinstanties, zoals regelgevende instanties en wetshandhavingsinstanties, zoals hierboven verder beschreven in Sectie E.

Gevoelige persoonsgegevens

Jamf heeft geen gevoelige persoonsgegevens verzameld, gedeeld of verkocht, zoals gedefinieerd in de California Consumer Privacy Act van 2018, zoals gewijzigd door de California Privacy Rights Act. We hebben in de 12 maanden voorafgaand aan de datum waarop dit Privacybeleid voor het laatst is bijgewerkt, niet deelgenomen aan dergelijke activiteiten. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, ‘verkopen’ of ‘delen’ wij geen gevoelige persoonsgegevens.

Categorieën persoonsgegevens die worden verkocht/gedeeld voor contextoverschrijdende gedragsgerichte reclame

Wij delen de bovengenoemde categorieën persoonsgegevens met externe advertentiepartners, zoals in verband met ons gebruik van volgtechnologieën voor contextoverschrijdende gedragsgerichte reclame, of door lijsten met e-mailadressen te verstrekken voor potentiële klanten, zodat wij je via het web kunnen bereiken met advertenties voor onze producten en services. Dit kan worden beschouwd als ‘delen’ of ‘verkoop’ volgens de CCPA.

Wij ‘verkopen’ of ‘delen’ niet bewust persoonsgegevens, inbegrepen gevoelige persoonsgegevens, van minderjarigen onder de 16 jaar.

Individuele verzoeken

Je kunt, onder voorbehoud van toepasselijke wetgeving, de volgende verzoeken indienen:

 1. Je kunt verzoeken dat wij je de volgende informatie verstrekken:
  1. De categorieën persoonsgegevens die wij over jou hebben verzameld en de categorieën bronnen waaruit wij dergelijke persoonsgegevens hebben verzameld;
  2. Het zakelijke of commerciële doel voor het verzamelen, ‘verkopen’ of ‘delen’ van persoonsgegevens over jou;
  3. De categorieën persoonsgegevens over jou die wij hebben ‘verkocht’ of ‘gedeeld’ en de categorieën derden aan wie we dergelijke persoonsgegevens hebben ‘verkocht’ of ‘gedeeld’; en
  4. De categorieën persoonsgegevens over jou die wij anderszins hebben bekendgemaakt, en de categorieën derden aan wie wij dergelijke persoonsgegevens hebben bekendgemaakt.
 2. Je kunt verzoeken om onjuistheden in je persoonsgegevens te corrigeren.
 3. Je kunt verzoeken om je persoonsgegevens te verwijderen.
 4. Je kunt verzoeken om de specifieke stukken van je persoonsgegevens te ontvangen, inclusief een kopie van de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt in een draagbare structuur.
 5. Je kunt je afmelden voor de ‘verkoop’ of het ‘delen’ van je persoonsgegevens voor contextoverschrijdende gedragsgerichte reclame via cookietoestemming.

Wij zullen je niet onrechtmatig discrimineren vanwege het indienen van een individueel verzoek. Om een verzoek in te dienen, kun je contact met ons opnemen via privacy@jamf.com of 888-755-1421. Wij zullen je verzoek verifiëren en beantwoorden in overeenstemming met de geldende wetgeving, waarbij rekening wordt gehouden met het type en de gevoeligheid van de persoonsgegevens waarop het verzoek betrekking heeft. Mogelijk hebben we aanvullende persoonsgegevens van je nodig om je identiteit te verifiëren en te beschermen tegen frauduleuze verzoeken. Als je een met een wachtwoord beveiligd account bij ons hebt, kunnen we je identiteit verifiëren via onze bestaande authenticatieprocedures voor je account en je vragen om opnieuw te verifiëren voordat we je persoonsgegevens openbaar maken of verwijderen. Als je een verzoek tot verwijdering indient, kunnen we je vragen je verzoek te bevestigen voordat we je persoonsgegevens verwijderen.

Wij verwerken ook voorkeurssignalen voor afmelding, zoals de Global Privacy Control. Deze signalen stellen je afmeldingsvoorkeuren alleen in voor de specifieke browser die of het apparaat dat je gebruikt. Voor meer informatie over het gebruik van de Global Privacy Control ga je naar https://globalprivacycontrol.org/.

Geautoriseerde gemachtigden

Als een gemachtigde namens jou een verzoek wil indienen zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving, kan de gemachtigde de indieningsmethoden gebruiken die worden vermeld in de sectie getiteld ‘Individuele verzoeken’. Als onderdeel van ons verificatieproces kunnen we verzoeken dat de gemachtigde, indien van toepassing, bewijs levert van diens status als geautoriseerde gemachtigde. Daarnaast kunnen we vereisen dat je je identiteit verifieert zoals beschreven in de sectie ‘Individuele verzoeken’ of bevestigt dat je de gemachtigde toestemming hebt gegeven het verzoek in te dienen.

15. Wijzigingen in ons Privacybeleid

Jamf behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid te wijzigen. In het geval er wezenlijke wijzigingen in dit Privacybeleid worden aangebracht, stellen we je hiervan op de hoogte door het gewijzigde beleid te publiceren op de website van ons bedrijf (https://www.jamf.com/nl/nl/privacybeleid/), dus zorg dat je onze bedrijfswebsite geregeld bezoekt. De datum van de meest recente revisie van dit Privacybeleid wordt onder aan dit beleid gepost. Wijzigingen treden in werking zeven (7) kalenderdagen na plaatsing op de bedrijfswebsite.

16. Contact met ons opnemen

Bij vragen of klachten over dit Privacybeleid kun je als volgt contact met ons opnemen:

JAMF Software, LLC

100 Washington Avenue South

Suite 1100

Minneapolis, MN 55401

privacy@jamf.com

Als je toegang wilt vragen tot de persoonsgegevens die wij mogelijk over jou bewaren, kun je hier een verzoek indienen.

Jamf heeft een aangewezen Data Protection Officer (‘DPO’) om op vragen en klachten te reageren. Als je vragen hebt over onze privacyprocedures of over de manier waarop we je gegevens behandelen, kun je een e-mail sturen naar onze DPO op privacy@jamf.com.

Bijgewerkt op: 14 juni 2024