Privacybeleid voor JAMF Software, LLC

JAMF Software, LLC hecht groot belang aan jouw privacy. Om die reden hebben we dit Privacybeleid ontwikkeld, waarin wordt uiteengezet hoe we je gegevens verzamelen, gebruiken, bekendmaken, doorgeven en bewaren. Neem het beleid goed door en neem contact met ons op als je nog vragen hebt.

A. Overzicht

JAMF Software, LLC en dochterondernemingen (aangeduid in Sectie F hieronder) (hierna gezamenlijk aangeduid als “Jamf”) getroosten zich redelijke inspanningen om de privacy van je persoonsgegevens te beschermen. In dit Privacybeleid wordt uiteengezet welke maatregelen wij hebben getroffen voor een zorgvuldige omgang met gegevens. Dit Privacybeleid heeft betrekking op het gebruik door Jamf van persoonsgegevens die we in het kader van onze reguliere bedrijfsvoering verzamelen, wanneer je de websites of toepassingen van ons bedrijf gebruikt en wanneer je anderszins interactie met ons hebt, ook wanneer je evenementen bijwoont die worden georganiseerd of bijgewoond door Jamf, en wanneer je contact met ons opneemt voor klantenondersteuning (gezamenlijk aangeduid als de “Services”).

Naast de manier waarop we je gegevens verzamelen, gebruiken, bekendmaken, doorgeven en bewaren, worden in dit document ook ons doel en de wettelijke grondslag uiteengezet voor het verwerken van je gegevens, alsmede je rechten in dit verband. Onze juridische grondslag voor het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens is afhankelijk van de persoonsgegevens die het betreft en de specifieke context waarin we deze gegevens verzamelen. In de meeste gevallen geldt als grondslag dat de verwerking: (i) noodzakelijk is voor het legitieme doel van onze onderlinge zakelijke transacties, met inbegrip van direct marketing, voor zover die belangen niet ondergeschikt zijn aan jouw rechten en belangen, of (ii) noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van een overeenkomst met jou. In die gevallen waar verwerking van gegevens afhankelijk is van jouw toestemming, vermelden we het doel van de gegevensverwerking en verschaffen we relevante informatie om de verwerking eerlijk en transparant te maken. Als je ons toestemming hebt gegeven om je gegevens voor een bepaald doel gebruiken, heb je te allen tijde het recht om van gedachten te veranderen. Houd er wel rekening mee dat dit geen gevolgen heeft voor gegevensverwerking die al heeft plaatsgevonden.

Onze Services zijn niet gericht op personen onder de 16 jaar, en Jamf vraagt niet bewust naar gegevens van personen jonger dan 16 jaar en verzamelt die gegevens niet. Als je ouder of voogd bent en vindt dat we mogelijk gegevens over een kind hebben verzameld, neem dan contact met ons op via privacy@jamf.com.

Jamf behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid te wijzigen. In het geval er wezenlijke wijzigingen in dit Privacybeleid worden aangebracht, stellen we je hiervan via e-mail op de hoogte of publiceren we het gewijzigde beleid op de website van ons bedrijf (www.jamf.com/privacy-policy). Als er sprake is van wijzigingen, wordt de datum van de laatste wijziging onderaan vermeld, aan het einde van het document. Wijzigingen treden in werking zeven (7) kalenderdagen na plaatsing op de bedrijfswebsite.

B. EU-U.S. Privacy Shield en Swiss-U.S. Privacy Shield

Je persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven naar en verwerkt in andere landen dan het land waar je woont. Wanneer persoonsgegevens worden doorgegeven vanuit de Europese Economische Ruimte (EEA) en Zwitserland naar de VS, voldoet Jamf aan het EU-U.S. Privacy Shield Framework en het Swiss-U.S. Privacy Shield Framework zoals bepaald door het Amerikaanse ministerie van Handel met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonsgegevens die worden doorgegeven vanuit respectievelijk de Europese Unie en Zwitserland naar de Verenigde Staten. Jamf heeft zich bij het Amerikaanse ministerie van Handel officieel gecommiteerd aan de Privacy Shield Principles. In het geval dat de voorwaarden in dit privacybeleid en de Privacy Shield Principles met elkaar in strijd zijn, zijn de Privacy Shield Principles leidend. Meer informatie over het Privacy Shield-programma en onze bijbehorende certificering is te vinden op https://www.privacyshield.gov/.

In overeenstemming met de EU-US en Swiss-US Privacy Shield Principles heeft Jamf zich verplicht om klachten op te lossen over je privacy en de manier waarop we je persoonsgegevens verzamelen of gebruiken. Personen uit de Europese Unie of Zwitserland met vragen of klachten ten aanzien van dit privacybeleid moeten eerst contact opnemen met Jamf. Zie hiervoor sectie N.

Jamf verplicht zich ook om onopgeloste privacyklachten met betrekking tot de EU-US en Swiss-US Privacy Shield Principles door te verwijzen naar een onafhankelijke geschilleninstantie, BBB EU PRIVACY SHIELD, die wordt aangestuurd door de Council of Better Business Bureaus. Krijg je geen tijdige bevestiging van je klacht of wordt je klacht niet naar behoren behandeld, ga dan naar http://www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers voor meer informatie en om een klacht neer te leggen.

Onder bepaalde omstandigheden, nader uiteengezet op de Privacy Shield-website, kun je bindende arbitrage aanvragen als andere procedures voor het oplossen van het geschil zijn uitgeput.

C. Verzamelen van gegevens

Afhankelijk van de context waarbinnen je interactie met ons hebt, kan Jamf de volgende gegevens verzamelen of ontvangen:

 • Account- en profielgegevens: Deze gegevens omvatten gegevens die je verschaft wanneer je een account aanmaakt bij onze Services, een proefversie aanvraagt, contact opneemt met support, je aanmeldt voor events en enquêtes invult, en kan betreffen: je naam, gebruikersnaam, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam, staat, land, LinkedIn-URL, Twitter-URL, GitHub-URL en je foto.
 • Servicegegevens: Wanneer je onze Services gebruikt, ontvangen we gegevens die ontstaan door het gebruik van de Services, hetzij ingevoerd door jou, of door anderen die de Services gebruiken, of uit de infrastructuur van de Services zelf. Deze gegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot je naam, gebruikersnaam, bedrijf/organisatie, adres van bedrijf/organisatie, e-mailadres, telefoonnummer, IP-adres, MAC-adres, breedtegraad, lengtegraad, AppleCare-ID, Apple ID, devicenaam/devicenamen, device-ID('s) en adreslijst-ID of andere gegevens die je in het kader van de Services verstrekt.
 • Prestatie- en gebruiksgegevens: We kunnen statistische, gebruiks-, configuratie- en prestatiegegevens van de Services verzamelen om de prestaties, integriteit en stabiliteit van de Services te monitoren. Ook kunnen we deze gegevens gebruiken en bekendmaken voor om het even welk doel, onder de voorwaarde dat dergelijke gegevens eerst zijn geanonimiseerd.
 • Betalingsgegevens: We werken samen met externe partners voor de verwerking van betalingen die aan ons worden verricht. In verband met de verwerking van dergelijke betalingen bewaren we geen persoonsgegevens of financiële gegevens zoals creditcardnummers. In plaats daarvan worden al deze gegevens rechtstreeks aan onze externe partners verstrekt en het gebruik van je persoonsgegevens door deze partners is onderworpen aan hun privacybeleid. Het privacybeleid van onze huidige externe betalingsverwerkers is te raadplegen op https://stripe.com/us/privacy, https://www.wellsfargo.com/privacy-security/privacy en https://usaepay.info/policy.
 • Gegevens van derden: We ontvangen gegevens van externe partners zoals de contactgegevens van potentiële klanten en sales-leads van onze resellers. Daarnaast verzamelen we gegevens uit openbare databases of andere gegevens die je mogelijk openbaar hebt gemaakt, zoals gegevens die zijn geplaatst op professionele netwerken en social media.
 • Locatiegegevens: Met een aantal van onze toepassingen verzamelen we algemene locatiegegevens op basis van IP-adres. Deze gegevens worden gebruikt om de services die aan je worden verleend, op maat aan te bieden, bijvoorbeeld op locatie gebaseerde gegevens van specifieke beheerde devices. Locatiegegevens kunnen alleen worden bekeken door de eindgebruiker. Locatiegegevens worden door ons niet gebruikt, bekendgemaakt of verkocht ten behoeve van gerichte marketing of reclame.

D. Gebruik van verzamelde gegevens

We kunnen de gegevens die we verzamelen of ontvangen, gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Om het doel te realiseren waarvoor de gegevens oorspronkelijk zijn verzameld of ontvangen.
 • Om onze producten en services te leveren, realiseren, onderhouden en verbeteren.
 • Om je vragen te beantwoorden en support te bieden.
 • Om transacties te verwerken en voltooien, en je aanverwante gegevens te sturen.
 • Om onze producten en services in de markt te zetten en te verkopen. Als we dit doen, is er altijd een eenvoudige manier beschikbaar om je af te melden zodat je dergelijke communicatie in de toekomst niet meer ontvangt.
 • Om de prestaties, betrouwbaarheid en stabiliteit van de Services te controleren.
 • Om technische of beveiligingsproblemen op te lossen of te voorkomen.
 • Om je ervaring met betrekking tot de Service op jou af te stemmen en inhoud te tonen waarvan we denken dat je die interessant vindt, op basis van je voorkeuren.

E. Cookies en soortgelijke technologie

Jamf en onze externe partners, waaronder bedrijven die actief zijn op het gebied van reclame en analyses, maken gebruik van cookies en soortgelijke technologie om onze websites en toepassingen te laten functioneren, en meer te weten te komen over onze gebruikers en hun mogelijke interesses, en ook om gegevens te verzamelen over hun bezoek aan en interactie met een website of toepassing.

Gebruik van cookies. We kunnen verschillende soorten gegevens verzamelen, zoals het punt waar je onze websites binnenkomt en weer verlaat (bijvoorbeeld verwijzende URL’s of domeinnamen), cijfers over de hoeveelheid websiteverkeer (traffic), besturingssysteem en type browser (gezamenlijk aangeduid als “Trafficgegevens”). Trafficgegevens zijn anonieme gegevens die niet naar jou persoonlijk herleidbaar zijn, maar wel nuttig zijn voor marketingdoeleinden of het verbeteren van je ervaring op de websites. Daarnaast wordt, wanneer je pagina's opvraagt op onze websites, je IP-adres automatisch geregistreerd op onze servers. Afhankelijk van de cookie kan deze vervallen aan het einde van je browsersessie of op je computer aanwezig blijven (of “persisteren”) tot aan de vervaldatum die in de cookie is vastgelegd.

Cookies beheren of wijzigen. Als je een cookie accepteert, kun je deze ook op elk gewenst moment weer verwijderen (bijvoorbeeld op het moment dat je onze website verlaat) via je webbrowser. Als je geen cookies wilt ontvangen, of in het algemeen wilt instellen in welke gevallen je cookies accepteert, kun je je browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat je een melding krijgt zodra er een cookie op je computer wordt geplaatst. Als je ervoor kiest cookies te weigeren, kun je mogelijk geen gebruik maken van bepaalde voorzieningen of functionaliteit van onze Services voor zover die vereisen dat je webbrowser cookies accepteert. Je kunt ook opt-out-tools gebruiken van externe partners, of van de Digital Advertising Alliance (http://www.aboutads.info/choices), de internetreclamebranche in de EU (http://www.youronlinechoices.eu), of soortgelijke instanties. Wanneer nodig vraagt Jamf eerst om toestemming voordat cookies worden gebruikt.

Analyses. Les sites web Jamf utilisent des outils d’analyse fournis par Google pour surveiller nos Services, tels que Firebase, Google Analytics pour Firebase et Crashlytics. Pour en savoir plus sur les types de données analytiques collectées, sur la manière dont ces données sont traitées et sur la manière de refuser certaines fonctionnalités, consultez la page www.google.com/policies/privacy/partners/.

Les produits Jamf peuvent également collecter les statistiques de pannes et d’utilisation, conformément à nos contrats de licence. Les politiques de confidentialité des outils tiers actuellement utilisés à ces fins peuvent être consultées aux adresses https://www.pendo.io/data-privacy-security/ (Pendo), https://sentry.io/privacy/ (Sentry) et https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/ (HotJar).

Do Not Track-signalen. Jamf Services reageren niet op Do Not Track-signalen.

F. Werknemersgegevens

JAMF Software, LLC of zijn dochtermaatschappijen mogen werknemersgegevens van potentiële en huidige werknemers verzamelen maar uitsluitend voor legitieme zakelijke doeleinden, waaronder inbegrepen de administratieve verwerking van gegevens in het kader van zorgverzekeringen en andere arbeidsvoorwaarden. Onze werknemers in de Europese Unie en Zwitserland worden op het moment van indienstneming uitgebreid geïnformeerd over de manier waarop met hun persoonsgegevens wordt omgegaan. Werknemersgegevens over gezondheid, prestatiebeoordelingen, disciplinaire maatregelen en andere gevoelige informatie, of die nu handmatig of elektronisch wordt bewaard, is alleen toegankelijk voor andere werknemers van Jamf als dit noodzakelijk in het kader van legitieme HR-taken of -kwesties; een foto van de werknemer en gegevens die de werknemer vrijwillig verstrekt, kunnen echter wel op het intranet van Jamf worden geplaatst. Een foto van iedere werknemer kan ook samen met persoonsgegevens worden gepubliceerd in de adreslijsten van Jamf of op interne websites, en worden gebruikt in presentaties. Tot de rechtspersonen onder JAMF Holdings, Inc. die werknemersgegevens verzamelen, behoort ook JAMF Software, LLC, JAMF International, Inc., JAMF Software Atlantic, B.V., JAMF Software Poland, sp.z.o.o., JAMF Software Germany, GmbH, JAMF Software France, SARL, JAMF Software UK, Limited, JAMF Software Pacific, Limited, JAMF Software Australia Pty Limited, JAMF Japan KK, Jamf Sweden AB, ZuluDesk BV, and ZuluDesk Inc.

Voor legitieme HR-doeleinden kunnen werknemers ervoor kiezen om op vrijwillige basis persoonsgegevens van gezinsleden te verstrekken. Als onze werknemers hiervoor kiezen, zullen de persoonsgegevens van deze gezinsleden, voor de doeleinden van dit Privacybeleid, op dezelfde wijze worden behandeld als de persoonsgegevens van werknemers. Tenzij anders aangegeven of binnen de context niet van toepassing, vallen “werknemersgegevens” binnen de definitie van “persoonsgegevens” voor de doeleinden van dit Beleid. Werknemersgegevens worden nooit verkocht, geleased of verhuurd aan derden. Werknemersgegevens worden niet gedeeld met derden, uitgezonderd:

 • gegevens die door JAMF Software, LLC of zijn dochterondernemingen worden bewaard voor verwerking uitsluitend voor de hierboven uiteengezette doeleinden;
 • wanneer dit vereist is in verband met toepasselijke wetgeving, een bevel van overheidswege of een gerechtelijk bevel, (wettelijke) voorschriften of ter bescherming van de rechten of eigendommen van JAMF Software, LLC of zijn dochterondernemingen.
 • in het geval van verkoop, fusie, overname, etc. van het bedrijf;
 • wanneer hiervoor elektronisch of schriftelijk toestemming is verleend door de werknemer; en
 • wanneer de werknemer vrijwillig persoonsgegevens verstrekt en uit de context duidelijk blijkt dat werknemersgegevens worden doorgegeven aan een derde/subverwerker (bijvoorbeeld salarisverwerking, reiskosten, declaraties en vergoedingen, en overige systemen voor personeelszaken).
 • we delen je persoonsgegevens met onze private equity-maatschappij, Vista Equity Partners, en zijn dochterondernemingen, waaronder Vista Consulting Group (gezamenlijk aangeduid als “Vista”) voor administratie, onderzoek, databaseontwikkeling en operationele doeleinden, overeenkomstig de voorwaarden van dit Privacybeleid. Vista verwerkt je persoonsgegevens op basis van zijn legitieme belangen in het houden van toezicht op het wervingsproces en, indien van toepassing, je dienstverband bij Jamf. Als je ons hiervoor toestemming hebt gegeven, delen we je persoonsgegevens ook met andere bedrijven die door Vista worden beheerd, zodat je ook in aanmerking komt voor andere vacatures in het poolsysteem, zowel binnen als buiten de EER. Een volledig overzicht van bedrijven die bij Vista zijn aangesloten vind je hier: https://www.vistaequitypartners.com/companies/. In het geval dat dit vereist dat we je persoonsgegevens doorgeven buiten de EEA, raadpleeg je sectie B van het Privacybeleid voor meer informatie. In verband met het wervingsproces geven we je persoonsgegevens door buiten de EER, aan Hirebridge, LLC en Criteria Corp., die systemen aanbieden voor het bijhouden van informatie over sollicitanten. Hirebridge, LLC en Criteria Corp. Voldoen allebei aan het EU-U.S. Privacy Shield Framework en waarborgen dat je persoonsgegevens voldoende zijn beschermd buiten de EER.

In het geval dat persoonsgegevens vanuit de EU of Zwitserland worden doorgegeven naar de VS in de context van de arbeidsrelatie, werken we mee aan onderzoeken door van de gegevensbeschermingsautoriteiten in de EU (DPA’s) en de Zwitserse Federal Data Protection and Information Commission (FDPIC), en volgen we hun adviezen op.

G. Delen van persoonsgegevens en verantwoordingsplicht voor verdere doorgifte

Jamf kan soms externe zakenpartners, aanbieders of subverwerkers inschakelen voor het uitvoeren van taken zoals het verzenden van post en e-mail, het verwijderen van dubbele gegevens uit klantenlijsten, het analyseren van gegevens, het bieden van marketingassistentie, gegevensopslag, het verwerken van creditcardbetalingen, het leveren van zoekresultaten en links (inclusief betaalde vermeldingen en links), en het verzorgen van klantenservice. Dergelijke bedrijven mogen je gegevens uitsluitend gebruiken voor doeleinden die vereist zijn voor het uitvoeren van hun taken. Daarnaast kan Jamf je gegevens, zonder jouw toestemming vooraf, delen in het geval van een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture of overdracht van activa. Wanneer gegevens worden gedeeld, waarborgt Jamf dat derden verplicht zijn ten minste dezelfde privacybescherming te bieden zoals in dit beleid aangegeven. In het geval dat Jamf gegevens doorgeeft buiten een plaatselijk rechtsgebied, gebeurt dit uitsluitend onder voldoende waarborgen en in overeenstemming met toepasselijke wetten en normen.

Jamf kan je gegevens delen als we ervan overtuigd zijn dat dit noodzakelijk is om: (i) de rechten of eigendommen van Jamf te beschermen en verdedigen; (ii) dit Privacybeleid of de toegangsvoorwaarden en gebruiksovereenkomst van de Services af te dwingen; (iii) deel te nemen aan een geschillenregeling overeenkomstig dit Privacybeleid; (iv) de belangen te beschermen van andere gebruikers van de Services of een andere persoon; of (v) de Services of apparatuur te doen werken of hieraan onderhoud en reparaties te verrichten.

Jamf kan mogelijk worden verplicht de gegevens van personen bekend te maken ten gevolge van een wettelijk verzoek door openbare autoriteiten, bijvoorbeeld om aan vereisten te voldoen in het kader van de nationale veiligheid of wetshandhaving.

Jamf blijft aansprakelijk conform de verantwoordingsplicht voor verdere doorgifte als door Jamf ingeschakelde subverwerkers je gegevens niet volgens de Privacy Shield Principles verwerken, tenzij Jamf bewijst dat het niet verantwoordelijk is voor de gebeurtenis waardoor de schending is ontstaan.

H. Gegevensbescherming

Rekening houdend met de risico's die gepaard gaan met de verwerking en de aard van gegevens en teneinde verlies, misbruik, onbevoegde toegang, bekendmaking, aanpassing en vernietiging van gegevens te voorkomen en tegelijkertijd de nauwkeurigheid van gegevens te waarborgen, maakt Jamf gebruik van fysieke, elektronische en beleidsmatige maatregelen en procedures om de gegevens die door Jamf worden verzameld, te beschermen. Alle betalingstransacties worden versleuteld door middel van SSL-technologie. De veiligheid van deze gegevens is echter ook van jou afhankelijk. Als je een gebruikersnaam en wachtwoord hebt gekozen of gekregen voor toegang tot bepaalde onderdelen van de Services, is het aan jou om deze gegevens vertrouwelijk te behandelen. Hoewel we ons uiterste best doen de gegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van je gegevens niet garanderen.

I. Bewaarbeleid

Jamf bewaart je gegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, en je gegevens worden uitsluitend zolang dit het doel dient van verwerking van de gegevens, bewaard in een vorm die het mogelijk maakt jou te identificeren of die jou identificeert.

J. Overige beperkingen ten aanzien van je privacy

De Services kunnen hyperlinks bevatten naar andere niet-Jamf-websites. Jamf is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van deze websites. Jamf heeft geen controle over het gebruik van deze websites en het is raadzaam voorzichtig te zijn als je besluit gegevens aan deze websites te verstrekken.

K. Keuzemogelijkheden

We streven ernaar je voldoende keuzemogelijkheden te bieden ten aanzien van de gegevens die je aan ons verstrekt. Je kunt er altijd voor kiezen bepaalde gegevens niet met ons te delen. Mocht je hiertoe besluiten, dan kan dit echter wel gevolgen hebben voor de functionaliteit of ertoe leiden dat je de producten of services van Jamf niet kunt gebruiken. Je hebt te allen tijde het recht je af te melden voor marketingmails van Jamf door een e-mail te sturen naar privacy@jamf.com, door je af te melden via de afmeldlink in een email, of door je hier af te melden. We proberen zo snel als redelijkerwijs haalbaar is aan je verzoek(en) te voldoen. Mocht je ervoor kiezen geen marketingmails meer van ons te ontvangen, dan kunnen wij je echter nog wel berichten sturen met betrekking tot belangrijke operationele of administratieve zaken.

L. Toegang en correcties.

Je hebt het recht toegang te verkrijgen tot de persoonsgegevens die we van jou in ons bezit hebben. Als je toegang wilt tot de gegevens die Jamf heeft, kun je contact met ons opnemen via sectie N hieronder. Je hebt het recht die gegevens te corrigeren, bijwerken of verwijderen als ze onjuist zijn, of zijn verwerkt in strijd met de Privacy Shield Principles, uitgezonderd die gevallen waarin de lasten of kosten van het verschaffen van toegang niet in verhouding staan tot de risico's voor de privacy van de persoon in de zaak in kwestie, of in het geval hiermee de rechten van derden zouden worden geschonden.

Om je privacy en veiligheid te waarborgen, kan Jamf ook redelijke stappen ondernemen om je identiteit te controleren alvorens correcties aan te brengen in je account of deze account te verwijderen.

M. Regelgevend toezicht

Voor dit Privacybeleid en de bijbehorende inhoud is Jamf onderworpen aan de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de Federal Trade Commission (FTC). In het geval dat Jamf wordt onderworpen aan een FTC- of gerechtelijk bevel vanwege het niet naleven van dit beleid of van Privacy Shield, maakt Jamf met betrekking tot Privacy Shield alle relevante secties openbaar uit het compliance- of beoordelingsrapport dat bij de FTC is ingediend, voor zover dit in overeenstemming is met de vertrouwelijkheidsvereisten.

N. Contact met ons opnemen

Als je vragen of klachten hebt over dit Privacybeleid of toegang wilt tot de persoonsgegevens die we van je bewaren, kun je als volgt contact opnemen:

JAMF Software, LLC
100 Washington Avenue South
Suite 1100
Minneapolis, MN 55401

Op het moment van het opstellen van dit Privacybeleid heeft Jamf nog geen functionaris in de EU of Zwitserland aangesteld die kan reageren op vragen en klachten. Stuur alle correspondentie naar het bovenstaande adres.

Date de publication : 31 décembre 2020