Privacybeleid voor JAMF Software, LLC

Jouw privacy is belangrijk voor Jamf Software, LLC. Daarom hebben we dit privacybeleid ontwikkeld, waarin wordt beschreven hoe we je gegevens verzamelen, gebruiken, bekendmaken, overdragen en opslaan. Neem even de tijd om vertrouwd te raken met onze privacypraktijken en laat het ons weten als je vragen hebt.

A. Overzicht

JAMF Software, LLC en zijn gelieerde ondernemingen (hierna gezamenlijk "Jamf") leveren redelijke inspanningen om de privacy van je persoonlijke gegevens te beschermen. Dit privacybeleid is opgesteld om aan te tonen dat wij ons inzetten om op een eerlijke manier met gegevens om te gaan. Dit privacybeleid heeft betrekking op Jamf's gebruik van persoonlijke gegevens die we verzamelen in het kader van onze normale bedrijfsvoering, wanneer je onze bedrijfswebsites of toepassingen gebruikt en wanneer je anderszins met ons communiceert, inclusief wanneer je evenementen bezoekt die worden georganiseerd of bijgewoond door Jamf en wanneer je contact met ons opneemt voor klantenservice (gezamenlijk de "Diensten").

In dit beleid wordt beschreven hoe we je gegevens verzamelen, gebruiken, bekendmaken, overdragen en opslaan. Daarnaast worden in dit beleid ons doel en onze wettelijke grondslag voor het verwerken van je persoonlijke gegevens beschreven, en je gerelateerde rechten. Onze wettelijke grondslag voor het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens is afhankelijk van de betreffende persoonlijke gegevens en de specifieke context waarin we deze verzamelen. In de meeste gevallen bestaat de wettelijke grondslag uit het feit dat de verwerking (i) noodzakelijk is voor onze legitieme belangen bij het uitvoeren van onze zakelijke activiteiten met jou, inclusief direct marketing, op voorwaarde dat die belangen niet minder zwaar wegen dan jouw rechten en belangen, of (ii) noodzakelijk is om een overeenkomst met jou uit te voeren. Wanneer de verwerking is gebaseerd op jouw toestemming, vermelden we de doelen van de verwerking en geven we je relevante informatie om de verwerking eerlijk en transparant te maken. Als je hebt ingestemd met ons gebruik van gegevens over jou voor een specifiek doel, heb je op elk moment het recht om van gedachten te veranderen, maar dit heeft geen invloed op eventuele verwerkingen die al hebben plaatsgevonden.

Onze Diensten zijn niet gericht op personen onder de 16 jaar en Jamf vraagt of verzamelt niet bewust gegevens van personen onder de 16 jaar. Als u een ouder of voogd bent en vermoedt dat we mogelijk gegevens hebben verzameld over een kind, kunt u contact met ons opnemen via privacy@jamf.com.

Jamf kan dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. In het geval dat we substantiële wijzigingen doorvoeren in dit privacybeleid, zullen we je hiervan per e-mail op de hoogte stellen of door het gewijzigde beleid op onze bedrijfswebsite te plaatsen (https://www.jamf.com/nl/privacybeleid//). Wanneer we dit privacybeleid bijwerken, vermelden we de datum van de meeste recente wijziging hieronder, aan het einde van het beleid. Alle wijzigingen worden zeven (7) kalenderdagen na een dergelijke publicatie op onze bedrijfswebsite van kracht.

B. Verzamelen van gegevens

Afhankelijk van de context waarin je met ons communiceert, verzamelt of ontvangt Jamf mogelijk de volgende gegevens:

 • Account- en profielgegevens: dit zijn onder meer gegevens die je verstrekt wanneer je een account aanmaakt voor onze Diensten, een proefversie aanvraagt, contact opneemt voor ondersteuning, je registreert voor evenementen en enquêtes invult, en deze omvatten mogelijk je naam, gebruikersnaam, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam, staat, land, LinkedIn-URL, Twitter-URL, GitHub-URL en foto.
 • Dienstgegevens: wanneer je onze Diensten gebruikt, ontvangen we gegevens die zijn gegenereerd door je gebruik van de Diensten, hetzij ingevoerd door jou of door anderen die de Diensten gebruiken, of van de infrastructuur van de Diensten zelf. Deze gegevens omvatten mogelijk, maar zijn niet beperkt tot, je naam, gebruikersnaam, bedrijf/organisatie, adres van bedrijf/organisatie, e-mailadres, telefoonnummer, IP-adres, MAC-adres, breedtegraad, lengtegraad, AppleCare ID, Apple ID, apparaatna(a)m(en), apparaat-ID('s) en directory-ID of andere gegevens die je in de Diensten verstrekt. De verzamelde gegevens worden tot een minimum beperkt en zijn afhankelijk van het gebruiksscenario en de gebruikte platforms.
 • Prestatie- en gebruiksgegevens: we kunnen statistische, gebruiks-, configuratie- en prestatiegegevens van de Diensten verzamelen om de prestaties, integriteit en stabiliteit van de Diensten te bewaken. Verder kunnen we deze gegevens voor elk doel gebruiken en bekendmaken, op voorwaarde dat dergelijke gegevens eerst worden geanonimiseerd.
 • Betalingsgegevens: we maken gebruik van externe betalingsverwerkers om betalingen aan ons te verwerken. Voor de verwerking van dergelijke betalingen bewaren we geen persoonlijk identificeerbare gegevens of financiële gegevens, zoals creditcardnummers. In plaats daarvan worden al deze gegevens rechtstreeks aan onze externe verwerkers verstrekt en op hun gebruik van je persoonlijke gegevens is hun privacybeleid van toepassing. Het privacybeleid van onze huidige externe verwerkers is te vinden op https://stripe.com/us/privacy, https://www.digitalriver.com/privacy-policy/, https://home.bluesnap.com/privacy-policy/, https://www.cleverbridge.com/corporate/privacy-policy/ en https://usaepay.info/policy.
 • Gegevens van derden: we ontvangen gegevens van externe bedrijfspartners, zoals de contactgegevens van potentiële klanten en salesleads van onze resellers. Daarnaast verzamelen we gegevens uit openbare databases of andere gegevens die je mogelijk openbaar hebt gemaakt, zoals gegevens die op professionele netwerken en socialemediaplatforms zijn geplaatst.
 • Locatiegegevens: enkele van onze toepassingen verzamelen algemene locatiegegevens op basis van IP-adressen. Deze gegevens worden gebruikt om de aan jou geleverde diensten te personaliseren, zoals locatiegebaseerde informatie van specifieke beheerde apparaten. Locatiegegevens zijn alleen zichtbaar voor de eindgebruiker. We gebruiken of verkopen geen locatiegegevens en maken deze niet bekend ten behoeve van gerichte marketing of advertenties.

C. Gebruik van verzamelde gegevens

We kunnen de gegevens die we verzamelen of ontvangen gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Voor het doel waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld of ontvangen.
 • Om onze producten en diensten beschikbaar te stellen, te beheren en te verbeteren.
 • Om te reageren op je vragen en ondersteuning te bieden.
 • Om transacties te verwerken en voltooien, en jou gerelateerde informatie te sturen.
 • Om onze producten en diensten aan te bieden en te verkopen. Als we dit doen, bieden we je een eenvoudige manier om je af te melden voor de ontvangst van dergelijke communicatie in de toekomst.
 • Om de prestaties, integriteit en stabiliteit van de Diensten te bewaken.
 • Om technische of beveiligingsproblemen op te lossen of te voorkomen.
 • Om je ervaring met betrekking tot de Diensten te personaliseren en inhoud weer te geven waarvan we denken dat je er mogelijk in bent geïnteresseerd op basis van je voorkeuren.
 • Jamf verkoopt of verhuurt geen gegevens aan derden, en we delen geen gegevens met derden, behalve zoals beschreven in dit privacybeleid.

D. Cookies en vergelijkbare technologieën

Jamf en onze externe partners, zoals onze advertentie- en analysepartners, gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën om onze websites en toepassingen te laten functioneren, en om meer te weten te komen over onze gebruikers en hun waarschijnlijke interesses, evenals informatie met betrekking tot hun bezoeken en interacties met een website of toepassing.

Gebruik van cookies.We kunnen verschillende typen gegevens verzamelen, zoals entry points en exit points voor onze websites (d.w.z. verwijzende URL's of domeinnamen), statistieken over websiteverkeer, besturingssysteem en browsertype (gezamenlijk "Verkeersgegevens"). Verkeersgegevens zijn anonieme gegevens aan de hand waarvan je niet persoonlijk kunt worden geïdentificeerd, maar die nuttig zijn voor marketingdoeleinden of om je ervaring op de sites te verbeteren. Daarnaast loggen onze servers automatisch je IP-adres wanneer je pagina's op onze sites opvraagt. Afhankelijk van de cookie kan de cookie vervallen aan het einde van je browsersessie of op je computer blijven staan (of "permanent" zijn) tot de in de cookie vermelde verloopdatum.

Cookies beheren of aanpassen. Als je een cookie accepteert, kun je deze op elk moment verwijderen (bijv. zodra je onze websites verlaat) via je webbrowser. Als je geen cookies wilt ontvangen of wilt beheren wanneer je cookies in het algemeen accepteert, kun je je browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat je wordt gewaarschuwd wanneer er een cookie op je computer wordt geplaatst. Als je ervoor kiest om cookies te weigeren, kun je mogelijk geen gebruik maken van bepaalde functies of functionaliteiten van onze Diensten die afhankelijk zijn van het feit dat je webbrowser cookies accepteert. Je kunt ook gebruikmaken van afmeldingstools die worden aangeboden door externe partners of door de Digital Advertising Alliance (http://www.aboutads.info/choices), de Europese branche van internetadverteerders (http://www.youronlinechoices.eu) of vergelijkbare instellingen. Indien nodig vraagt Jamf toestemming voordat cookies worden gebruikt.

ANALYSE EN Jamf gebruikt analysediensten van Google om onze Diensten te monitoren, zoals Firebase, Google Analytics for Firebase en Crashlytics. Op www.google.com/policies/privacy/partners/ kun je meer lezen over de soorten analysegegevens die worden verzameld, hoe die gegevens worden verwerkt en hoe je je kunt afmelden voor bepaalde functies.

'Do not track'-signalen. Diensten van Jamf reageren niet op 'Do not track'-signalen.

E. Delen van persoonlijke gegevens en verantwoordelijkheid voor verdere overdracht

Van tijd tot tijd kan Jamf externe bedrijfspartners, leveranciers of subverwerkers inschakelen voor het uitvoeren van functies zoals het verzenden van post en e-mail, het verwijderen van herhaalde gegevens van klantenlijsten, het analyseren van gegevens, het bieden van marketingondersteuning, gegevensopslag, het verwerken van creditcardbetalingen, het verstrekken van zoekresultaten en links (inclusief betaalde advertenties en links) en het bieden van klantenservice. Dergelijke bedrijven gebruiken je gegevens alleen voor de doeleinden die vereist zijn om hun functies te vervullen. Daarnaast kan Jamf je gegevens zonder je voorafgaande toestemming delen in het geval van een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture of overdracht van activa. Wanneer gegevens worden gedeeld, zal Jamf zich ervan verzekeren dat de derden die de gegevens ontvangen, verplicht zijn om ten minste hetzelfde niveau van privacybescherming in acht te nemen als is vereist op grond van dit beleid. Indien Jamf gegevens overdraagt buiten een lokaal rechtsgebied, mag dit alleen worden gedaan met voldoende bescherming en in overeenstemming met de toepasselijke wetten en standaarden.

Jamf kan je gegevens delen als we te goeder trouw van mening zijn dat dit nodig is om (i) de rechten of eigendommen van Jamf te beschermen en te verdedigen, (ii) dit privacybeleid of de voorwaarden voor toegang en gebruik van de Diensten af te dwingen , (iii) deel te nemen aan geschillenbeslechting in overeenstemming met dit privacybeleid, (iv) de belangen van andere gebruikers van de Diensten of een andere persoon te beschermen, of (v) onderhoud en herstel van de Diensten of apparatuur te beheren of uit te voeren.

Jamf kan worden verplicht om de gegevens van een persoon bekend te maken als reactie op een wettig verzoek van overheidsinstanties, onder meer om te voldoen aan vereisten op het gebied van nationale veiligheid of wetshandhaving.

Onder de toepasselijke wetgeving en relevante contractverplichtingen blijft Jamf aansprakelijk voor zijn subverwerkers in het geval dat zij je gegevens verwerken op een manier die niet in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving en contractverplichtingen, tenzij Jamf bewijst dat Jamf niet verantwoordelijk is voor de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt.

F. Internationale gegevensoverdracht

Je persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen naar en verwerkt in andere landen dan het land waarin je woont. Deze landen hebben mogelijk gegevensbeschermings- en privacywetten die anders zijn dan de wetten van je eigen land. Jamf draagt persoonlijke gegevens alleen over naar andere landen in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermings- en privacywetten, op voorwaarde dat de persoonlijke gegevens toereikend juridisch worden beschermd. Een lijst van Jamf's wereldwijde kantoren vind je hier.

Als je inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (“EER”) en je persoonlijke gegevens worden overgedragen buiten de EER, doen we het volgende:

 • We verwerken je persoonlijke gegevens in een gebied waarvan de Europese Commissie heeft vastgesteld dat het een toereikend niveau van bescherming biedt voor persoonlijke gegevens; of
 • We implementeren anderszins passende veiligheidsmaatregelen om je persoonlijke gegevens te beschermen, waaronder door middel van EER-modelcontractbepalingen ("EER SCC's") of een ander rechtmatig overdrachtsmechanisme dat is goedgekeurd door de Europese Commissie.

Als je een inwoner bent van het Verenigd Koninkrijk (“VK”) en je persoonlijke gegevens worden overgedragen buiten het VK, doen we het volgende:

 • We verwerken je persoonlijke gegevens in een gebied waarvan de Information Commissioner Office (“ICO”) heeft vastgesteld dat het een toereikend niveau van bescherming biedt voor persoonlijke gegevens; of
 • We implementeren anderszins passende veiligheidsmaatregelen om je persoonlijke gegevens te beschermen, waaronder door het VK-addendum toe te voegen aan de EER SCC's of door middel van een ander rechtmatig overdrachtsmechanisme dat is goedgekeurd door de Information Commission Office.

Jamf voldoet aan het EU-VS-privacyschild en het Zwitserland-VS-privacyschild, zoals uiteengezet door het US Department of Commerce, met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke gegevens die worden overgedragen vanuit de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk en/of Zwitserland naar de Verenigde Staten. Jamf heeft jegens het US Department of Commerce verklaard dat we ons houden aan de principes van het privacyschild om onze inzet voor privacy aan te tonen. In het geval van een conflict tussen de voorwaarden in dit privacybeleid en de principes van het privacyschild, zijn de principes van het privacyschild leidend. Ga naar https://www.privacyshield.gov/ voor meer informatie over het privacyschildprogramma en om onze certificering te bekijken. Daarnaast verbindt onze organisatie zich ertoe samen te werken met de gegevensbeschermingsautoriteiten van de EU ("DPA's") en de Zwitserse Bondscommissaris gegevensbescherming en informatiebeveiliging ("FDPIC"), en het advies op te volgen dat door dergelijke autoriteiten wordt gegeven met betrekking tot personeelsgegevens die worden overgedragen vanuit de EU en Zwitserland in het kader van de arbeidsrelatie.

Jamf blijft zich houden aan het privacyschild en de bijbehorende principes, ook al heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (“HvJEU”) in juli 2020 bepaald dat het EU-VS-privacyschild niet langer een adequaat overdrachtsmechanisme is voor de overdracht van persoonlijke gegevens vanuit de EU naar de VS. Voorts heeft Jamf toegezegd onopgeloste privacyklachten onder de principes van het EU-VS- en Zwitserland-VS-privacyschild door te verwijzen naar een onafhankelijk mechanisme voor geschillenbeslechting, de BBB EU PRIVACY SHIELD, beheerd door de Council of Better Business Bureaus. Als je niet tijdig een bevestiging van je klacht ontvangt, of als je klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, kun je naar http://www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers gaan voor meer informatie en om een klacht in te dienen. Onder bepaalde omstandigheden kunnen personen een beroep doen op bindende arbitrage.

G. Bescherming van gegevens

Rekening houdend met de risico's die komen kijken bij de verwerking, de aard van de verwerkte gegevens, en om verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging te voorkomen met behoud van de nauwkeurigheid van de gegevens, heeft Jamf gepaste fysieke, elektronische en organisatorische beleidsregels en procedures ingevoerd om de gegevens die Jamf verzamelt te beschermen. Alle betalingstransacties worden versleuteld door middel van SSL-technologie. De veiligheid en beveiliging van je gegevens zijn echter ook van jou afhankelijk. Wanneer je een gebruikersnaam en wachtwoord hebt gekozen of wij je die hebben gegeven voor toegang tot bepaalde delen van de Diensten, draag jij de verantwoordelijkheid om de gebruikersnaam en het wachtwoord vertrouwelijk te houden. Hoewel we ons best doen om de gegevens te beschermen, kunnen we de beveiliging van je gegevens niet garanderen en doen we dit ook niet.

Raadpleeg https://www.jamf.com/nl/trust-center/ voor meer informatie over hoe we gegevens beschermen.

H. Bewaren

Jamf bewaart je gegevens alleen in een identificeerbare vorm zolang ze dienen voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

I. Andere beperkingen voor je privacy

De Diensten bevatten mogelijk links naar andere websites die niet van Jamf zijn. Jamf is niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken of de inhoud van dergelijke websites. Jamf heeft geen controle over het gebruik van dergelijke websites en je dient voorzichtig te zijn wanneer je besluit gegevens op deze websites bekend te maken.

J. Keuze

We proberen je keuzes te bieden met betrekking tot de gegevens die je aan ons verstrekt. Je kunt er altijd voor kiezen om geen gegevens bekend te maken. Als je er echter voor kiest om geen gegevens bekend te maken, kan een dergelijke keuze van invloed zijn op de functionaliteit of het gebruik van Jamf's producten of Diensten verhinderen. Je hebt op ieder moment het recht om je af te melden voor de ontvangst van marketingberichten van Jamf. Dit kun je doen door een e-mail te sturen naar privacy@jamf.com, door je af te melden via de afmeld- of uitschrijflink in een e-mail of door je hier af te melden. We proberen zo snel als redelijkerwijs mogelijk is aan je verzoek(en) te voldoen. Houd er rekening mee dat we je nog steeds belangrijke operationele of administratieve berichten kunnen sturen als je je afmeldt voor de ontvangst van marketinggerelateerde e-mails van ons.

K. Toegang en correctie

Je hebt het recht om toegang te krijgen tot de persoonlijke gegevens die we over je hebben. Je kunt toegang krijgen tot de gegevens die Jamf over je heeft door contact met ons op te nemen via de contactgegevens die zijn vermeld in sectie M hieronder. Je hebt het recht om deze gegevens te corrigeren, aan te passen of te verwijderen indien ze onjuist zijn of zijn verwerkt in strijd is met de toepasselijke privacywetgeving, behalve wanneer de last of de kosten van het verlenen van toegang niet in verhouding zouden staan tot de risico's voor de privacy van de persoon in het geval in kwestie, of wanneer de rechten van andere personen dan de betreffende persoon zouden worden geschonden.

Om je privacy en veiligheid te beschermen, kan Jamf ook redelijke stappen ondernemen om je identiteit te verifiëren voordat je correcties aanbrengt aan je account of je account verwijdert.

Jamf verwerkt sommige persoonlijke gegevens uitsluitend namens zijn klanten tijdens het leveren van Diensten. Deze persoonlijke gegevens worden verwerkt om de zakelijke doeleinden te realiseren van de klant aan wie de Diensten worden geleverd, en vaak heeft Jamf geen directe relatie met de persoon op wie deze persoonlijke gegevens betrekking hebben. In dergelijke gevallen raadt Jamf aan om bij vragen over gegevensprivacy eerst contact op te nemen met de organisatie waaraan je persoonlijke gegevens oorspronkelijk zijn verstrekt. De organisatie kan contact opnemen met Jamf als het nodig is om je vraag te escaleren.

L. Regelgevend toezicht

Voor dit privacybeleid en de inhoud ervan is Jamf onderworpen aan de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de Federal Trade Commission (“FTC”). Als Jamf wordt onderworpen aan een FTC-bevel of gerechtelijk bevel op basis van niet-naleving van dit beleid of de toepasselijke privacywetgeving, zal Jamf alle relevante informatie uit nalevings- of beoordelingsrapporten die bij de FTC zijn ingediend openbaar maken, voor zover dit in overeenstemming is met de vertrouwelijkheidsvereisten.

M. Contact met ons opnemen

Als je vragen of klachten hebt over dit privacybeleid of als je toegang wilt krijgen tot de persoonlijke gegevens die we mogelijk over je hebben, kun je als volgt contact met ons opnemen:

Jamf Software LL

100 Washington Avenue South

Suite 110

Minneapolis, MN 55401 Verenigde State

privacy@jamf.com

Op het moment van schrijven van dit privacybeleid heeft Jamf een functionaris voor gegevensbescherming (“DPO”) aangesteld om te reageren op vragen en klachten. Als je vragen hebt over onze privacypraktijken of hoe we omgaan met je gegevens, kun je een e-mail naar onze DPO sturen via privacy@jamf.com.

Geplaatst op 15 juni 2022