Jamf Blog
August 17, 2022 op Cristiana Pana

Europese strategie voor een beter internet voor kinderen en Jamf Safe Internet

Leerlingen besteden bijna twee keer zoveel tijd op het internet als ooit tevoren, en dat betekent dat er een groeiende behoefte is aan digitale veiligheidsmaatregelen die hun privacy beschermen en tegelijkertijd de toegang tot onveilige content voorkomen en de bedreigingen voor de cyberveiligheid tot een minimum beperken.

Wat is de Europese strategie voor een beter internet voor kinderen?

Better Internet for Kids+, kortweg BIK+, is de Europese strategie die is vastgesteld om een veilige, aan de leeftijd aangepaste digitale omgeving voor kinderen te ondersteunen. De strategie is ontwikkeld in overleg met kinderen, ouders, leerkrachten, EU-lidstaten, de ICT- en de media-industrie, academici en internationale organisaties en beoogt de grondrechten van kinderen online te beschermen en hen te behoeden voor de gevaren van blootstelling aan desinformatie, cyberpesten of schadelijke en illegale content.

Gebaseerd op vier kernprincipes:

  1. Veilige digitale ervaringen
  2. Digitale mogelijkheden bieden
  3. Actieve deelname
  4. Bestrijding van misbruik en uitbuiting van kinderen

De strategie vestigt de aandacht op een nieuwe norm voor de verantwoordingsplicht van onlineplatforms met betrekking tot illegale en schadelijke content en gaat in op de behoefte aan permanente educatie van kinderen over onlineveiligheid en mediageletterdheid.

De Europese strategie voor een beter internet voor kinderen bouwt voort op de verplichtingen voor alle digitale diensten die in de wet inzake digitale diensten, waaronder sociale media, onlinemarktplaatsen en andere onlineplatforms die in de Europese Unie actief zijn, zijn vastgelegd voor de bescherming van minderjarigen, en verbiedt onlineplatforms gerichte reclame op basis van profilering aan minderjarigen te tonen. Tevens worden beleidskaders en een gestructureerd samenwerkingsmechanisme tussen overheidsinstanties en overheidsorganen vastgesteld voor de uitvoering van het beleid inzake instrumenten en voorschriften voor een veilige online-omgeving. De strategie is ook in overeenstemming met de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU AVG).

Wat is de rol van Jamf bij het veiliger maken van het internet voor gebruik door leerlingen?

Om een veilig, beveiligd beheerplatform te bieden aan zowel studenten als docenten, ontwerpt Jamf producten met privacy en beveiliging als hoeksteen voor maximale bescherming van gegevens, waarbij de door Apple vastgestelde principes voor gebruikersprivacy en apparaatbescherming in acht worden genomen.

Jamf Safe Internet, de nieuwste toevoeging aan de Jamf productpakket voor het onderwijs, biedt uitgebreide contentfiltering, geoptimaliseerd voor het onderwijs en geïntegreerd met MDM-platforms (Mobile Device Management) zoals Jamf School, voor een eenvoudige maar krachtige bescherming van leerlingen en gebruikers.

Nu beveiliging en digitale veiligheid centraal staan in het onderwijs, combineren wij de beste preventie van netwerkbedreigingen en een uitgebreide database met contentfilters om onveilige content en schadelijke aanvallen, zoals malware en phishing, te blokkeren, zodat leerlingen overal veilig kunnen leren.

Jamf Safe Internet handhaaft de naleving van alle toepasselijke privacyregels zodat scholen voldoen aan de lokale regelgeving inzake onlineveiligheid van kinderen, waaronder de volgende: CIPA (VS), Keeping Children Safe in Education (VK) en de Student Privacy Pledge. Bovendien werkt Jamf samen met de IWF (Internet Watch Foundation) en C3P (Canadian Centre for Child Protection), twee organisaties zonder winstoogmerk die zich inzetten voor de bestrijding van kindermisbruik en -uitbuiting en werken aan de persoonlijke veiligheid van alle kinderen.

Naadloze integratie met Jamf School

Om deze krachtige mogelijkheid om content te filteren op de eenvoudigste manier te leveren, integreert Jamf Safe Internet naadloos met Jamf's vlaggenschip MDM-oplossing voor het onderwijs - Jamf School. Gecombineerd zijn beide oplossingen als Yin & Yang, ofwel de overtuiging dat je geen krachtige beveiliging kunt hebben zonder effectief apparaatbeheer.

Jamf Safe Internet helpt een veilige digitale leeromgeving te creëren door cyberaanvallen te elimineren en te voorkomen dat leerlingen toegang krijgen tot onveilige content. Indien geïntegreerd met Jamf Protect, krijgen leerlingen uitgebreide endpuntbescherming voor Mac, waaronder het voorkomen van malware.

Ondertussen vult Jamf Safe Internet de holistische bescherming aan door netwerkbeveiliging te bieden tegen phishing-aanvallen en riskante content. Een van de beste dingen eraan is hoe eenvoudig het proces is:

  • Stap 1: De beheerder stelt een beleid in het Jamf Safe Internet Dashboard in vanuit Jamf School. Van daaruit kunnen zij kiezen uit een groot aantal blokkeringscategorieën om te voorkomen dat schadelijke, ongepaste, veiligheidsrisico's, content met hoge bandbreedte, niet-productieve en illegale content beschikbaar is op het apparaat van de leerling.
  • Stap 2: Implementeer het beleid op de Mac of iPad van een leerling.
  • Stap 3: Je raadt het al! (Er is geen stap 3.)

Dit zorgt ervoor dat de beheerder nu toegang heeft tot de apparaatstatus per apparaat, zodra het apparaat wordt ingezet, zodat de effectiviteit van het beleid voor de door de school uitgegeven Apple apparaten kan worden gecontroleerd, zonder inbreuk te maken op de privacy van de leerlingen. Bovendien is de rapportage op Jamf Safe Internet helder en effectief, met twee detailniveaus: Site- en categoriegebruiksrapporten voor geblokkeerde URL's en een beveiligingsrapport voor malware en kwaadaardige bedreigingen.

Met dit beleid zijn apparaten nu veilig voor kwaadaardige bedreigingen en kunnen leerlingen genieten van een veilige leerervaring, ongeacht hun locatie, terwijl beheerders de middelen krijgen om apparaten en gegevens te beheren en te beveiligen, waardoor er overal veilige verbindingen zijn waar leerlingen leren.

Help leerlingen onbevreesd te leren.

Cristiana Pana
Jamf
Cristiana is a Content Specialist with international background in the security technology industry.
Schrijf je in voor het Jamf blog

Krijg markttrends, Apple updates en Jamf nieuws direct in je inbox.

Raadpleeg ons Privacybeleid voor meer informatie over de manier waarop we uw gegevens verzamelen, gebruiken, bekendmaken, verplaatsen en bewaren.