Privacy

Privacy gaat om meer dan de regels volgen – het is een kwestie van vertrouwen!

Privacy-updates

Privacy Shield vervangen door verwerkersovereenkomst

In juli 2020 bepaalde het Hof van Justitie van de Europese Unie dat het Privacy Shield tussen de EU en de VS niet langer een adequaat mechanisme is voor de overdracht van persoonsgegevens vanuit de EU naar de VS.

Jamf gebruikt modelcontractbepalingen voor gegevensoverdracht en vertrouwt waar nodig voor alle leveranciers en klanten op verwerkersovereenkomsten. Jamf blijft alle verplichtingen met betrekking tot gegevensbescherming en -overdracht in het kader van de AVG nakomen. Voorts blijft Jamf zich houden aan de kaders van het Privacy Shield. Onze praktijken zijn in overeenstemming verklaard met het Privacy Shield tussen de EU en de VS en dat tussen Zwitserland en de VS. U kunt onze certificaten voor de Privacy Shield hier bekijken.

De privacy-aanpak van Jamf

Privacybescherming is een kerntaak voor elke organisatie, die het best wordt gerealiseerd wanneer het een integraal onderdeel is van de bedrijfsvoering van de organisatie. Privacy moet in overweging worden genomen als onderdeel van strategische besluitvorming, bedrijfsvoering en de ontwikkeling van applicaties, en niet worden gezien als een bijzaak.

Jamf erkent het belang van gegevensbescherming en streeft ernaar om gegevensbescherming in elke beslissing mee te nemen.
De aanpak voor gegevensbescherming van Jamf is ontworpen om onze handelingen te sturen en ons te ondersteunen bij de naleving van onze verplichtingen ten aanzien van jouw gegevens. De doelstellingen van dit programma zijn gebaseerd op drie principes:

 • Naleving - Naleving van privacywetten en -regelgeving realiseren en handhaven.
 • Vertrouwen - Vertrouwen van onze klanten, partners en medewerkers opbouwen en onderhouden.
 • Cultuur - Een organisatiebrede cultuur van 'Privacy By Design' bevorderen.

Jamf's inzet voor privacy

Jamf zet zich in voor de voortdurende naleving van alle toepasselijke privacyregelgeving, waaronder de volgende:

California Consumer Privacy Act (CCPA)

Student Privacy Pledge

picture of the ISO 27701 badge

ISO-27701 Certification

Verwerkersovereenkomst
Een verwerkersovereenkomst biedt garanties dat passende technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen voor een veilige overdracht van persoonsgegevens verkregen van burgers in de EU naar de VS. Een verwerkersovereenkomst kan met name nodig zijn voor (als verwerkingsverantwoordelijke) door Jamf gehoste klanten die onderworpen zijn aan de AVG.

Voor meer informatie over hoe klanten de Jamf verwerkersovereenkomst voor klanten kunnen sluiten, kun je contact met ons opnemen via privacy@jamf.com.

Communicatie
Elke marketinge-mails van Jamf bevatten instructies over hoe de ontvanger zich kan afmelden voor verdere marketinge-mails van het Bedrijf. Daarnaast kun je je hier afmelden.

Veiligheid
Bezoek onze pagina Veiligheid voor meer informatie over hoe Jamf omgaat met veiligheid en gegevensbescherming.

Contact opnemen
Je kunt altijd contact opnemen om:

 • een verzoek in te dienen om de informatie in te zien die Jamf over jou bewaart;
 • informatie die Jamf over je heeft te corrigeren;
 • Jamf te vragen informatie over jou te wissen.

Neem voor vragen of klachten over Jamf's Privacybeleid of -praktijken contact op via een van de volgende kanalen:

Privacy Compliance
JAMF Software, LLC
100 Washington Avenue South
Suite 1100
Minneapolis, MN 55401
privacy@jamf.com

Locaties dataopslag
Jamf Cloud is beschikbaar in de volgende regio's:

 • Verenigde Staten (oostelijk, westelijk, overheid)
 • Duitsland
 • Londen
 • Japan
 • Australië
 • Ierland

AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is van kracht sinds 25 mei 2018. Voor Jamf is het van essentieel belang om een veilige omgeving aan onze klanten te bieden.

Veilig en betrouwbaar

Jij bepaalt! Jamf verzamelt minimale klantinformatie die nodig is voor het aanbieden van onze diensten. Jij beslist welke gegevens worden gebruikt. Dit kunnen bijvoorbeeld generieke namen van iPads zijn of gebruikersnamen.

We hebben onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid bijgewerkt om ervoor te zorgen dat we volledig voldoen aan de AVG. Wanneer je inlogt bij Jamf, vind je alle informatie die je nodig hebt en kun je de AVG-overeenkomst ondertekenen.

Onze partners

Jamf werkt in verschillende landen samen met wederverkopers en ondersteuningpartners. Jamf en zijn partners kunnen geen documenten, foto's of gegevens in de app van leerlingen zien, in apps of op Apple devices. We hechten er waarde aan om samen te werken met partners die onze waarden delen. We herinneren onze partners dan ook voortdurend aan het grote belang van de AVG.

Productprivacy

Jamf bevordert een organisatiebrede cultuur van 'Privacy By Design'. Lees de onderstaande producthandleidingen voor meer informatie.

Jamf Pro

Referentiedocument AVG

Jamf Pro

AVG-verzoeken verwerken

Binnenkort zijn er meer productprivacy-handleidingen. Kom dus snel nog eens terug!