Guía de configuración de Jamf Setup y Jamf Reset

Esta guía explica cómo configurar e implementar las apps Jamf Setup y Jamf Reset con Jamf Pro.