Virtuele octrooimarkering

De volgende Jamf-producten, -workflows en -technologieën kunnen beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten, waaronder octrooien in de VS en elders. Deze octrooien en verwante toepassingen betreffen, zonder beperking, de volgende Jamf-producten: Jamf Connect, Jamf Now, Jamf Pro, Jamf Protect, Jamf Threat Defense, Jamf Safe Internet, Jamf Private Access, Jamf Data Policy en Jamf School ('Jamf-producten').

Deze website wordt aangeboden om te voldoen aan de virtuele octrooimarkeringsbepalingen van verschillende rechtsgebieden, waaronder de virtuele octrooimarkeringsbepalingen van de America Invents Act en in overeenstemming met 35 U.S.C. § 287: Australische octrooinummers 2015247989, 2018266449; Frankrijk octrooi nr. EP3132377; Duits octrooi nr. EP3132377; Japanse octrooinummers 6672263, 6891219, 7175911; Nederlandse octrooinummers 2014620, 2016521, 2016522, 2019161; Polen octrooi nr. EP3132377; Spanje Octrooi nr. EP3132377 Verenigd Koninkrijk octrooinummers GB2541580, GB2576433, EP3132377; Amerikaanse octrooinummers 9.647.897, 9.935.847, 8.667.559, 9.998.914, 10.313.874 10.484.867; 10.715.541; 10.715.547; 10.873.855; 10.848.500; 11.356.465; 11.392.716.

Deze lijst is misschien niet volledig. Jamf-producten kunnen worden beschermd door aanvullende octrooien of intellectuele eigendomsrechten en andere octrooien kunnen in behandeling zijn.