Zero Trust Network Access VIP - gastenlijst voor veilige toegang tot werkbronnen

Vertrouw nooit zomaar. Voer altijd controles uit.
Zero Trust Network Access from Jamf protects a person using an iPhone and MacBook.

ZTNA, geen blind vertrouwen. Verleen geen toegang zonder de juiste referenties en autorisatie.

Geef app-specifieke toegang alleen aan devices en gebruikers die aan de eisen voldoen. De rest wordt standaard geweigerd.

Zero Trust Network Access (ZTNA) beperkt standaard de toegang tot bedrijfsbronnen en zorgt ervoor dat:

 • Devices alleen toegang hebben tot bronnen na succesvolle gebruikersauthenticatie en controle dat het device vrij is van bedreigingen

 • Gegevens onafhankelijk van devices of authenticatiegegevens beveiligd zijn

 • Elke unieke app, dienst en gegevensaanvraag wordt geverifieerd voordat toegang wordtverleend

ZTNA from Jamf safely connects devices to corporate data.

Betere beveiliging dan legacy VPN...

...zonder de nadelen.

Beveiliging op afstand met Jamf is in overeenstemming met de kaders voor beveiliging en privacy van Apple:

 • Veilige toegang op afstand, speciaal gebouwd voor Apple en versleuteling van al het werkverkeer tegen nieuwsgierige ogen

 • Bescherming tegen riskante devices met automatische intrekking van de toegang tot bedrijfsmiddelen

 • Microtunnels die hulpbronnen beschermen, met inachtneming van het beginsel van de minste privileges

Zero trust network access means end-users such as this person using a MacBook can rest assured that their privacy is protected.

Contextbewust toegangsbeleid.

Jamf gebruiken voor het beheren van naleving heeft de volgende kenmerken:

 • Beleid dat toegang toestaat of weigert op basis van vereiste bewijzen

 • Granulaire configuratie of vereisten voor het autoriseren van ingeschreven devices

 • Altijd beveiligde verbindingen met lage latentie versterken de privacy van de eindgebruiker

 • Uniforme beleidshandhaving in datacenters, clouds en SaaS-apps

Jamf Zero Trust Network Access: an ID icon connects the cloud and a MacBook.

Beheer risico's, niet de infrastructuur.

Jamf gebruiken voor toegang op afstand heeft de volgende kenmerken:

 • Real-time beoordeling van risicogegevens die de gezondheid van devices evalueert en ervoor zorgt dat gecompromitteerde eindpunten geen toegang hebben tot gevoelige informatie

 • Cloudgebaseerde infrastructuurintegratie zonder complexe hardware, software of dure ondersteuningscontracten

 • Intelligente splittunneling-technologie die de privacy behoudt terwijl zakelijke verbindingen beveiligd zijn

 • Naadloos herstellen van verbindingen na onderbrekingen terwijl de batterij en de prestaties worden gemaximaliseerd