Jamf kondigt CEO-overgangsplan aan en benoemt John Strosahl tot Chief Executive Officer

MINNEAPOLIS - 4 mei 2023 - Jamf (NASDAQ: JAMF), de standaard in het beheren en beveiligen van Apple op het werk, kondigde vandaag aan dat het John Strosahl met ingang van 2 september 2023 heeft benoemd tot Chief Executive Officer. John Strosahl volgt de huidige Chief Executive Officer van Jamf op, Dean Hager, die per 1 september 2023 met pensioen gaat. Dean Hager blijft na zijn pensionering als Chief Executive Officer lid van de raad van bestuur van Jamf en zal nauw samenwerken met John Strosahl om een naadloze overgang mogelijk te maken. John Strosahl zal ook toetreden tot de raad van bestuur van Jamf, tegelijk met zijn benoeming tot Chief Executive Officer.

'John's prestaties als onze President en Chief Operating Officer zijn spectaculair geweest. In zijn bijna achtjarige ambtstermijn bij Jamf heeft hij het team consequenter dan ik ooit in mijn 34-jarige loopbaan heb gezien naar budgettaire overprestaties geleid', aldus Hager. 'John's ongelooflijke wereldwijde ervaring, naast zijn wetenschappelijke benadering van strategie en het opbouwen van een team, maakt hem perfect geschikt om Jamf te leiden als het enige bedrijf ter wereld dat een complete beheer- en beveiligingsoplossing biedt voor de Apple-first onderneming.'

John Strosahl, die momenteel voorzitter en Chief Operating Officer van Jamf is, werkt sinds 2015 bij het bedrijf. Hij kwam eerst bij het bedrijf om de wereldwijde inkomstenorganisatie van Jamf te leiden als Chief Revenue Officer, en werd gepromoveerd tot Chief Operating Officer in 2020 en President in 2022. Sinds hij bij Jamf werkt, heeft Strosahl een ongelooflijke impact op het bedrijf gehad. Strosahl zorgde voor de verschuiving van Jamf van eeuwigdurende licentie-inkomsten naar terugkerende abonnementsinkomsten, wat bijdroeg tot een consistente, voorspelbare groei van Jamf. Hij heeft Jamf ook geholpen zijn aanwezigheid uit te breiden naar meer dan 120 landen, waardoor de inkomstenbronnen aanzienlijk zijn gediversifieerd en de totale aanspreekbare markt van Jamf is uitgebreid.

'Ik dank Dean voor zijn mentorschap en leiderschap in de afgelopen 8 jaar, en ik kijk ernaar uit om nauw met hem te blijven samenwerken als lid van de raad van bestuur van Jamf,' aldus Strosahl. 'Ik ben vereerd om deze nieuwe rol als Chief Executive Officer van Jamf op me te nemen, omdat we organisaties blijven helpen om Apple op het werk te beheren en te beveiligen, door een technologie-ervaring te bieden waar gebruikers van houden en beveiligde toegang die organisaties vertrouwen.'

Vóór Jamf was John Strosahl VP bij eBay, verantwoordelijk voor de B2C-inkomstenorganisatie in alle verticals in Noord-Amerika. Voorafgaand aan eBay was hij meer dan 10 jaar werkzaam bij Digital River, waar hij als EVP en General Manager van de Commerce Business Unit, en als SVP en GM van Europa fungeerde. Hij heeft in veel verschillende landen over de hele wereld gewoond, en staat bekend als een gedisciplineerd, gecentreerd leider met het aangeboren vermogen om goed presterende teams te leiden.

'Ik kan niet trotser zijn op wat het Jamf team samen heeft bereikt voor Jamf Nation. Het voorrecht om met Jamf's onbaatzuchtige, hardwerkende en plezierige team van 2.700 mensen te mogen werken is het hoogtepunt van mijn carrière geweest,' aldus Hager. 'Ik kijk ernaar uit dat John het Jamf platform en het bedrijf blijft verbeteren om steeds meer klanten te helpen slagen met consumentvriendelijke, bedrijfsveilige technologie.'

Over Jamf

Het doel van Jamf is het werk te vereenvoudigen door organisaties te helpen bij het beheren en beveiligen van een Apple ervaring waar eindgebruikers van houden en organisaties op vertrouwen. Jamf is het enige bedrijf ter wereld dat een complete beheer- en beveiligingsoplossing biedt voor een Apple-first-omgeving die veilig is voor ondernemingen, eenvoudig is voor consumenten en de persoonlijke privacy beschermt. Ga voor meer informatie naar www.jamf.com.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat 'toekomstgerichte verklaringen' in de zin van de federale effectenwetgeving, welke verklaringen aanzienlijke risico's en onzekerheden inhouden. Toekomstgerichte verklaringen hebben over het algemeen betrekking op toekomstige gebeurtenissen of onze toekomstige financiële of operationele prestaties. In sommige gevallen kun je toekomstgerichte verklaringen herkennen aan woorden als 'kan', 'kan', 'zal', 'zou', 'moet', 'verwacht', 'plant', 'anticipeert', 'kan', 'is van plan', 'streeft', 'projecten', 'overweegt', 'gelooft', 'schat', 'voorspelt', 'voorspelt', 'potentieel' of 'gaat door' of andere soortgelijke termen of uitdrukkingen die betrekking hebben op onze verwachtingen, strategie, plannen of bedoelingen. Toekomstgerichte verklaringen kunnen bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren inhouden die ertoe kunnen leiden dat onze werkelijke resultaten, prestaties of verwezenlijkingen wezenlijk verschillen van die uitgedrukt of geïmpliceerd door de toekomstgerichte verklaringen. Deze verklaringen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, verklaringen betreffende onze toekomstige financiële en operationele prestaties (inclusief onze vooruitzichten en richtlijnen), de vraag naar ons platform, de verwachte impact van macro-economische omstandigheden op onze activiteiten, verklaringen betreffende de overgang van onze CEO en ons vermogen om onze langetermijnstrategie te realiseren.

De in dit persbericht opgenomen toekomstgerichte verklaringen zijn ook onderhevig aan bijkomende risico's, onzekerheden en factoren, waaronder die welke vollediger worden beschreven in ons jaarverslag op formulier 10-K voor het jaar eindigend op 31 december 2022. Aanvullende informatie zal ook worden verstrekt in ons Quarterly Report on Form 10-Q voor het op 31 maart 2023 geëindigde kwartaal, alsmede in de daaropvolgende periodieke en actuele verslagen en andere deponeringen die wij van tijd tot tijd bij de Securities and Exchange Commission indienen. Bovendien opereren wij in een zeer concurrerende en snel veranderende omgeving, en er kunnen zich nieuwe risico's en onzekerheden voordoen die van invloed kunnen zijn op de toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht.

Gezien deze factoren, en andere variabelen die de bedrijfsresultaten van Jamf kunnen beïnvloeden, mag je niet vertrouwen op toekomstgerichte verklaringen, niet aannemen dat financiële prestaties uit het verleden een betrouwbare indicator zijn voor toekomstige prestaties, of historische trends gebruiken om te anticiperen op resultaten of trends in toekomstige perioden. De in dit persbericht opgenomen toekomstgerichte verklaringen hebben uitsluitend betrekking op gebeurtenissen op de datum van dit persbericht. Jamf neemt geen verplichting op zich om enige toekomstgerichte verklaring bij te werken of te herzien naar aanleiding van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, tenzij anderszins wettelijk vereist.

Contactpersoon voor investeerders:

Jennifer Gaumond

ir@jamf.com

Contactpersoon voor media:

Rachel Nauen

media@jamf.com