Jamf Blog
Robot sits at computer managed by Jamf.
May 23, 2023 op Laurie Mona

Kun je AI gebruiken voor IT-scripting?

Nu artificial intelligence (AI) zijn intrede blijft doen op de werkplek, onderzoekt ons webinar of geavanceerde chatbottechnologie thuishoort in de IT-beheerderstoolbox als het gaat om het schrijven van nuttige shellscripts.

Er lijken elke dag nieuwe krantenkoppen te verschijnen over spannende ontwikkelingen op het gebied van artificial intelligence (AI), met name de mogelijkheden van het gebruik van geavanceerde chatbottechnologie. Deze nieuwe generatie AI-bots gebruikt statistische modellen om complexe tekst te genereren, waaronder bruikbare code.

Dus waar past AI in de IT-beheerderstoolbox? Een gebied dat de moeite van het onderzoeken waard is, is IT-scripting, een onderwerp dat profiteert van het effectieve gebruik van complexe woordenschat en spiergeheugen.

In ons webinar Exploring AI for IT Scripting doet presentator William Smith, Jamf Partner Program Manager er onderzoek naar.

Wat is AI?

De eerste vraag die Smith behandelt is: Wat is 'artificial intelligence' eigenlijk?

Welk eng scenario Hollywood ook schetst, geloofwaardige definities van AI zeggen niets over computers die zelfbewustzijn ontwikkelen of levend zijn.

De definitie die Smith het beste vindt, komt van Merriam-Webster: 'Het vermogen om te gaan met nieuwe of moeilijke situaties. Het deskundige gebruik van de rede.' Om het nog praktischer te zeggen: AI gaat over het programmeren van computers om problemen op te lossen zoals mensen.

Smith zegt dat de reden dat we nu een wildgroei aan online AI-tools zien, te danken is aan OpenAI.

Wat is OpenAI?

Smith gebruikt een van de nieuwe online tools die door OpenAI wordt ondersteund, ChatGPT genaamd, om precies deze vraag te beantwoorden.

Het antwoord: 'Open AI is een onderzoekslaboratorium dat artificial intelligence onderzoekt en ervoor wil zorgen dat AI zo wordt ontwikkeld dat het veilig en nuttig is voor de mensheid. Het onderzoekt AI voor taalverwerking, machine learning en robotica. En ze maken tools die softwareontwikkelaars in hun eigen projecten kunnen opnemen.'

Kan OpenAI worden gebruikt voor scripting?

De presentatie richt zich op de vraag: kan AI beheerders helpen bij het schrijven van nuttige shellscripts?

Smith geeft een praktische demonstratie van pogingen om scripts te schrijven met behulp van een website die is ontworpen om te helpen bij het schrijven van macOS bash-scripts gekoppeld aan OpenAI's API.

Tijdens zijn presentatie stelt Smith drie vragen en geeft hij daarop antwoord:

  • Kan AI-beheerders helpen nuttige shellscripts te schrijven?
  • Kan AI begrijpen wat ik vraag, of moet ik 'AI spreken'?
  • Waar werkt AI en waar faalt het?

Het oordeel over het gebruik van AI voor scripting

Smith vond zowel positieve als negatieve resultaten van zijn proefrun met de geavanceerde chatbox-technologie voor scripting.

Enkele punten die pleiten voor het gebruik van AI zijn:

  • Vereenvoudiging van antwoorden door slechts één antwoord te geven.
  • Antwoorden met enkelvoudige opdrachten geven beknopte voorbeelden uit het tekstboek.
  • OpenAI is meertalig en inclusief.

Maar mogelijke problemen zijn onder andere:

  • Je moet de juiste vraag weten om je antwoord te krijgen.
  • Het antwoord is niet altijd goed, in feite is het vaak fout.
  • Hoe complexer de vraag, hoe waarschijnlijker dat het antwoord fout is.
  • AI weet niet hoe hij 'ik weet het niet' moet zeggen.

Bekijk de volledige presentatie van Smith voor een diepere duik in de details van hoe AI kan worden gebruikt voor shell scripting.

Photo of Laurie Mona
Laurie Mona
Jamf
Laurie Mona, Copywriter.
Schrijf je in voor het Jamf blog

Krijg markttrends, Apple updates en Jamf nieuws direct in je inbox.

Raadpleeg ons Privacybeleid voor meer informatie over de manier waarop we uw gegevens verzamelen, gebruiken, bekendmaken, verplaatsen en bewaren.